Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihi Hakkında Hatırlatma/Bilgilendirme

Bilindiği üzere, Tebligat Kanunu kapsamında Firmalara yapılan tebligatlar artık elektronik yolla tebliğ edilmektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 10.04.2019 / 43342563 tarih sayılı yazı ile elektronik yolla yapılan tebligatların Firma KEP adresine düşmesinden 5 gün sonra okunmuş olsa da/ olmasa da tebliğ edilmiş duruma geldiği belirtilmiştir. Bu sebeple, Pandemi sürecinde evden çalışmaların yoğunlaşmış olması sebebiyle, Gümrük İdareleri tarafından…