02.12.2020 tarih, 31322 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı idaresine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2020/9)” ilişikte sunulmuştur.

Söz konusu tebliğ ile,

3907.69.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 12/11/2020 tarihli ve 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

-Tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, anılan eşyanın Ek-1’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için toplam 10.926 tondur.

-Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçemez.

-Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 20 tonu aşamaz.

-Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz.

-Bu Tebliğ 13/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Saygılarımızla,

Resmi Gazete Tebliği için tıklayınız

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız

Ülke Listesi için tıklayınız