Gümrükler Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:169) Hakkında Bilgilendirme

17.12.2020 tarih, 31337 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Gümrükler Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No:169)” ilişikte sunulmuştur. Söz konusu tebliğe ve  28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranına ( % 9,11) istinaden, -4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesinde belirtilen usulsüzlük…