Gümrükler Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:169) Hakkında Bilgilendirme

17.12.2020 tarih, 31337 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Gümrükler Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No:169)” ilişikte sunulmuştur.

Söz konusu tebliğe ve  28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranına ( % 9,11) istinaden,

-4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 173,00 TL olarak uygulanacağı,

-4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın(2009/15481) 122.maddesinde yer alan Gümrük İdarelerinin fazla çalışma ücretleri,

a) Saat başına; ihracat işlemleri için 16,03 TL, diğer işlemler için 37.44 TL
b) Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına; ihracat işlemlerinde 37,44 TL, diğer işlemlerde 58,84 TL
uygulanacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliği’nin 500.maddesi,
       Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ile ilgili Yetkili Gümrük İdareleri,
Gümrük vergilerinin,
a) 545.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,
b) 5.455.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,
c) 5.455.000 TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık,
yetkilidir.
olarak yeniden düzenlenmiştir.


-Bu Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.


Saygılarımızla,

Resmi Gazete Tebliği için tıklayınız

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. ‘ ye aittir.