BREXIT SONRASI, Geçiş Döneminin Bitiminden Önce/Sonra Düzenlenmiş ATR Dolaşım Belgesinin Geçerliliği Devam Edecek mi?

Geçiş döneminin bitiminden önce Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş ATR Dolaşım belgeleri, eşya ihracının geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilmiş olması şartıyla, geçerli Serbest Dolaşım belgesi olarak kabul edilecektir.

Aşağıda belirtilen durumlarda, geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilen ihracatlar için geçiş döneminin bitiminden sonra ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenebilir:

– İkinci nüsha ATR Dolaşım Belgesi,

– Sonradan verilen ATR Dolaşım Belgesi,

Ülkemiz için geçiş döneminde ATR Dolaşım Belgesinin kullanım süresi 45 gün olarak belirlenmiştir.
Geçiş döneminin bitiminden önce Türkiye’den yapılan ihracatlar için düzenlenen ATR Dolaşım belgeleri ile ilgili olarak; eşya ile ilgili taşımanın  geçiş döneminin bitiminden önce başladığının kanıtı olarak düzenlenen taşıma belgeleriyle (CMR, Konşimento, CIM vb.) kanıtlanması halinde geçerli olabilecektir.

Geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik ile Birleşik Krallık arasındaki sınıra vardığında, ithalatçı ilgili kanıtları sunamazsa, bu eşya üçüncü ülke eşyası olarak muamele görecektir, yani gerektiği hallerde ilgili gümrük vergisi, KDV ve tüketim vergilerinin bu eşya Birliğin gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girdiğinde ödenmesi gerekecektir.

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. ‘ ye aittir.