BREXIT SONRASI, Geçiş Döneminin Bitiminden Önce/Sonra Düzenlenmiş Menşe ispat Belgesi Geçerliliği Devam Edecek mi?

Birleşik Krallık  girdileri içeren eşyayla ilgili olarak geçiş döneminin bitiminden önce AB’de veya Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş/hazırlanmış menşe ispat belgeleri, sevkıyatın ihracının geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilmiş olması şartıyla, geçerli menşe ispat belgesi olarak kabul edilecektir.

Aşağıda belirtilen durumlarda, geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilen ihracatlar için geçiş döneminin bitiminden sonra özel tip  menşe ispat belgeleri düzenlenebilir:

– İkinci nüsha dolaşım sertifikası

Bir AB ihracatçısının talebi üzerine, geçiş döneminin bitiminden önce Üye Devletlerin gümrük idareleri tarafından verilen orijinal bir dolaşım sertifikasına ilişkin olarak, geçiş döneminin bitiminden sonra ikinci nüsha dolaşım sertifikası düzenlenebilir.

– Sonradan verilen dolaşım sertifikaları

Bir dolaşım sertifikası, eşyanın geçiş döneminin bitiminden önce ihraç edildiği hallerde bir AB ihracatçısının talebi üzerine geçiş döneminin bitiminden sonra geriye dönük olarak düzenlenebilir.

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. ‘ ye aittir.