BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Gümrük Makamlarınca Verilmiş olan Bağlayıcı Tarife Bilgileri Geçerliliğini Koruyacak mı?

Birleşik Krallık gümrük makamları tarafından halihazırda verilmiş olan Bağlayıcı Tarife Bilgisi kararları, geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik içinde artık geçerli olmayacaktır. Üye Devletlerin gümrük makamları tarafından Birleşik Krallık UK EORI numarasına sahip hamillere verilen BTB kararları, bu tür EORI numaraları artık Birlik gümrük bölgesinde geçerli olmayacağından, geçiş döneminin bitiminden sonra artık geçerli olmayacaktır.