“ÇALIŞAN ADAYI”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

KVKK AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayımız,

İş başvuru formunu/Özgeçmişinizi aşağıdaki açıklamaları da dikkate alarak özenle doldurmanızı sizden rica ediyoruz.
İş başvuru formu ’nu doldurmakla/Özgeçmişini şirketimizle paylaşmakla aday;

 • İş Başvuru Formu’nda/Özgeçmişinde belirttiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder.
 • Şirketimizin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini bilir ve kabul eder.
 • İşe yatkınlığın belirlenebilmesi amacıyla Şirketimizce işlenmesine, aşağıda belirtilen testlere, daha önce çalıştığı işverenler de dahil olmak üzere tarafınızca açık rızası olduğu taahhüt edilen referansların aranarak çalışma belgesinde belirtilen hususların detaylandırılması için görüşme yapılmasına onay verir.

VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Şirketimize iş başvurusunda bulunabilmeniz için Şirket “İş Başvuru Formu”nu tarafınızca doldurmanız ve iş bu bildirimi okuyarak onaylamanız beklenmektedir.
İş bu bildirim ile İş Başvuru Formunu doldurmanız sonucunda elde edilen kişisel verilerinizin ne seklide işlenmekte olduğu tarafınıza açıklanmakta ve bu doğrultuda gereken hallerde rızanızın alınması amaçlanmaktadır.
Buna göre, adaylık sürecinizde, yetkinliklerinizle doğrudan ilgili olmayan herhangi bir kişisel bilgiyi ve özellikle özel nitelikli verilerinizi belirtmekten kaçınmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

ELDE ETTİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu m.419, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’ndan istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıdaki bilgileri toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz;

 • İsim-soy isim, adres (kapı no ve apartman no talep edilmemektedir), doğum tarihi (sadece yıl),vatandaşlık bilgisi, imza, e-posta adresi (Türkiye dışından sağlanan bir e-posta adresi vermeniz halinde bunun üzerinden iletişime izin vermiş olursunuz), telefon numarası, cinsiyet
 • Özgeçmiş bilgileri, Başvurulan pozisyon bilgisi, askerlik durum bilgisi,
 • Öğrenim-diploma bilgileri(okul adı-bölüm-mezuniyet tarihi),yabancı dil bilgisi
 • Gidilen kurs-sertifika-seminer bilgileri, bilgisayar kullanım bilgisi
 • Seyahat engeli bilgisi, ehliyet bilgisi(sınıf-tarih)
 • Özgeçmiş, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu,
 • Dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler,
 • Mesleki belge bilgisi(mevcudiyeti, tarihi, staj mevcudiyeti ve tarihi)
 • Başvurulun pozisyon bilgisi, ücret beklenti bilgisi, çalışılmak istenen şehir bilgisi
 • Esnek çalışma yapabilme bilgisi,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları (Türkiye dışından servis edilen zoom, Skype, facetime vb uygulamalara izin vermeniz halinde görüşmeler uzaktan yapılacaktır),
 • İş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referanslar ve bilgilerinizin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller sonucu elde edilen bilgiler,
 • Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları (sadece belirli kadrolar için yapılmaktadır).
 • Bazı kadrolar için adli sicil talebi, engelli raporu vb özel belgeler iş sözleşmesi imzalanması sürecinde talep edilebilecektir.
 • İş Güvenliği mevzuatı gereğince işe uygunluğunuz işe giriş sağlık raporu ile talep edilecektir.
 • İşe başlamanız halinde sözleşme için bir kısım evrak istenecek ayrıca gizlilik taahhütnamesi de talep edilebilecektir.

Tarafınızca İş Başvuru Formunda yer alan bilgilerin sağlanması beklenmektir. Bu bilgilere ek olarak işe alım süreci kapsamında; aday değerlendirmelerinden oluşan raporlar, görüşme notları, ilgili sınav sonuçları, işe alım süreci sırasında referanslarınızdan ya da doğrudan sizden elde edilebilecek kişisel verileriniz ile iş görüşmesi sırasında oluşturulan kişisel verileriniz tarafımızca elde edilmekte ve aşağıda belirtilen kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

İş Başvuru Formu ve sonrasında gerçekleştirilen işe alım süreçleri kapsamında elde edilen verileriniz; Şirket ve grup şirketleri bünyesinde yer alan, başvurduğunuz pozisyon/pozisyonlar için değerlendirilmeniz ve ileride oluşabilecek pozisyonlara ilişkin uygun bir aday olduğunuzun düşünülmesi halinde sizinle tekrar iletişime geçilebilmesi için Şirket’in ve işbirliği yapılan üçüncü taraf iş ortakları tarafından açık rızanız doğrultusunda işlenmekte ve Şirket’in şifreli erişimi olan intranet içerisinde saklanmaktadır.

Yine iş görüşmesine adayın işyerimize gelmesi durumunda, özellikle güvenlik kameraları ve girişte kimlik kontrolü gibi uygulamalarla, işyerimizin genel güvenliğini sağlamak amacıyla da işverenin meşru menfaatleri gereği kişisel verilerinizi işleyebiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

İstihdam edilmemeniz durumunda “Çalışan Adayı” statüsü ile vermiş olduğunuz kişisel verileriniz en fazla 6 ay süre ile meşru menfaat kapsamında saklanıp sonra silinecek olup, açık rızanız olması halinde rıza verilen süre kadar, işe alımın söz konusu olması halinde ise saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz çalıştığınız süre boyunca ve işten ayrılmanız durumunda ise ayrılış̧ tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanacaktır. Başvurulan kadro için değerlendirilmemeniz halinde ve başvurunuzun saklanması için rıza gösterdiğiniz takdirde yeni açılan boş kadrolar için özgeçmişiniz değerlendirmeye alınabilecektir. Yine rıza vermeniz halinde grup şirketler ile de paylaşılabilir.

Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutuyoruz. Saklama süresinin sonunda Kişisel Verileriniz sistemlerimizden silinecektir.

ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

İş Başvuru Formu aracılığıyla ve işe alım süreci sırasında elde etmekte olduğumuz kişisel verilerinizin gizliliği şirketimizin önceliğidir.

Ancak Şirket’in meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, çalışan istihdamına bağlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında ya da açık rızanız doğrultusunda iş başvurunuzun ileride oluşabilecek pozisyonlara ilişkin uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi için kişisel verileriniz Şirket çalışanları veya işbirliği yapılan üçüncü kişi iş ortakları ve bağlantılı olarak yakın iş ve çözüm ortaklarımız ile söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi için gerektiği ölçüde paylaşılmaktadır. Örneğin şirketimizin dışarıdan destek aldığı IT destek süreci, İK programları, anket programları, şirkette kullanılan başkaca yazılımlar vb. gibi.

Üçüncü kişi iş ortakları ve bağlantılı olarak yakın iş ve çözüm ortaklarımız birlikte yürütülen operasyonel süreçler ve IT gibi destek süreçleri nedeniyle kişisel veri paylaşımı yapılması gerekebiliyor. Şirketimizin anılan işleme süreçleri temelde şirketimizin meşru menfaatine dayalı olmakla birlikte, bu konuda sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması konusunda onayınız ile ilerlenmesini daha isabetli görüyoruz. Bu kapsamda da onayınızı talep ediyoruz.

Şirket içerisinde işe alıma konu kadronun bulunduğu departman yöneticisinin değerlendirmesi için özgeçmiş veya iş başvuru formunuz MS Office 365 tarafından sağlanan kurumsal e-posta aracılığıyla iletilmektedir.  Bu kurumsal e-posta hizmeti Türkiye dışı merkezli bir şirket tarafından sağlanmaktadır. Office 365 kullanılmasını istemiyorsanız, özel olarak bildirmeniz halinde evrakınız fiziki olarak ilgili departmana iletilecektir ancak sürecin gecikmesi konusunda şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir. Bu nedenle e-posta üzerinden özel nitelikli veri barındıran evrak göndermeyiniz.

İşe alım sürecinde kişilik envanteri testleri, genel yetenek testleri, dil testleri ve bilgi testleri kadro ihtiyacına göre uygulayabiliyor ve bu konuda uzman kuruluşlarla işbirliği yapabiliyoruz. Belirtilen testlerin sonuçlarını talebiniz olur ise sizinle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi güvenli şekilde amaçlı bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak bu konuda özel olarak hazırlanmış politika çerçevesinde işlemekteyiz. Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Bu bağlamda, sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla bilgilerinize erişebilmektedir.

Öte yandan, elde edilen kişisel verileriniz, işe alım süreci sırasında ya da işveren nezdinde çalıştığınız dönemde yönetim ile ilgili danışmanlık hizmetleri alınmasının gerektiği durumlarda üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi danışmanlar ile Şirketin gerçekleştirdiği gizlilik sözleşmesi kapsamında sadece söz konusu dış̧ kaynak hizmetlerinin alınmasının sağlanması amacıyla paylaşılabilmektedir. Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir.

ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KORUNMAKTADIR?

Elde edilen kişisel verilerinizin korunması için işveren Şirket tarafından yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmış̧ olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir.

İŞLENMEKTE OLUNAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi doğrudan Şirket’e iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ile ilgili yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, şirket web sitemizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak belirtilen yöntemlerden tercih ettiğinizle şirketimize göndermeniz yeterli olacaktır. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi  Başvuru Formu‘nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Ayrıntılar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.(www.dcscustoms.com.tr/)

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.