YÖNETİM SİSTEMLERİ

Kalite ve İSG

Ulusal ve uluslararası kanunlar çerçevesinde müşterilerimize özgün, yaratıcı, sürdürülebilir hizmet ve çözümler üretmek, küresel pazardaki konumumuzu, itibarımızı sürdürüp geliştirmek ve iş etiği ilkelerine bağlı kalmak bizim için önemlidir.

Şirketimiz sunduğu hizmetlerin uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uygun sürdürülmesi amacıyla “Entegre Yönetim Sistemleri” standartlarını ve politikalarını benimsemiştir. Bu politikalar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu bağlamda şirketimiz aşağıdaki belgelere sahiptir:

Kendi içinde yetiştirdiği uzman iç denetçiler ve bağımsız dış denetçi kuruluşlar tarafından belirli aralıklarla denetlenmektedir.

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.