HAKKIMIZDA

1999 yılından günümüze Gümrük Müşavirliği sektöründe faaliyet gösteren DCS, tüm faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen kurumsal yönetim anlayışı ile yaptığı tüm işlerin ülkemize ve gümrük müşavirliği mesleğine değer yaratması hedefi ile geleceğe yürümektedir.

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

DCS vizyonu; hizmetleri ile müşterilerini hedeflerine ulaştırmak, bilgi ve şirket değerleriyle sektörde örnek şirket olmak.

DCS misyonu; Eşyanın sınır ötesi hareketi ile ilgili iş ve işlemlerde şeffaf ve izlenebilir bir kurumsal yönetim anlayışı ile yeni nesil teknolojiler tarafından desteklenen özgün çözümler üreterek; tüm müşterilerimizin, ilgili hizmet sağlayıcılarının ve şirketimizin mevzuata tam bir uyum içerisinde sistematik koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamaktır.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

 • Entegre Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Etik ve Uyum programımız kapsamında tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmak
 • Ulusal ve uluslararası ilgili mevzuatlar ve sözleşmeden doğan hukuki yükümlülüklere uymak
 • Tüm süreçlerimiz için risk ve fırsatlarımızı tanımlayarak, risklerimizi azaltmak için tedbirler almak
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık kapsamında her türlü ayrımcılığı reddederek, farklılıkları zenginlik olarak görmek ve adil yaklaşmak
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, katılımlarını sağlamak ve sürekli gelişimlerini desteklemek
 • Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile toplum, eğitim ve çevre konusunda faaliyet gösteren ilgili kurumlara destek vermek
 • Çevreyi ve doğal kaynakları koruyan önleyici yaklaşımı benimseyerek, çevresel performansımızı sürekli arttırmak ve geliştirdiğimiz dijital çözümler ile kâğıt tüketimini azaltarak kaynakları verimli kullanmak
 • Hizmet kalitemiz kadar hizmetin sürekliliğini de gözeterek, müşteri memnuniyetinin arttırmak
 • Bilginin paylaşılarak arttığını bildiğimiz kadar bütünlüğünü ve gizliliğini korumanın önemini de bilerek, yetkisiz erişimini engellemek
 • Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının sağlandığı bir ortamda çalışması için, İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak

İLKELERİMİZ

 • İşimizi kanun ve yasalara uygun olarak yapmak,
 • Hizmetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmak,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek ve sürekli güncel tutmak,
 • Teknoloji yatırımları ve inovasyon yeteneği ile verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek iş modelleri geliştirmek,
 • Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa olan bağlılık ile farklı becerilere ve fikirlere sahip insanları eşitlik ilkesi ile bir araya getirmek,
 • Bireysel performansın, başarının adil ve objektif kriterler ile değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesini sağlamak,
 • İş süreçleri ve proje yönetiminde Çevik (Agile) yaklaşımını benimsemek,
 • İşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerimizi düzenli yenilemek,
 • Çalışanların sosyal haklarının korunması, geliştirilmesi ile çalışan memnuniyetini yüksek tutmak için çalışmak,
 • Genç Yetenek Programı ile yeni mezunların kariyer gelişimine destek vermek,
 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek,
 • Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin; insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin on ilkesine destek vermek,
 • Küresel vatandaşlık taahhüdü ile tedarik faaliyetlerinde hem sosyal hem de çevresel etkilere sahip sorumlu ve sürdürülebilir iş yapmayı destekleyen satın alma kararlarını benimsemek.

SAYILARLA DCS

MaleFemaleSvg

248

Çalışan

MaleFemaleSvg

19

Gümrük
Müşaviri

MaleFemaleSvg

67

Yardımcı 
Gümrük Müşaviri

MaleFemaleSvg

62

Stajyer
Gümrük Müşaviri

MaleFemaleSvg

%35

Kadın

MaleFemaleSvg

%65

Erkek

MaleFemaleSvg

248

Çalışan

MaleFemaleSvg

19

Gümrük
Müşaviri

MaleFemaleSvg

67

Yardımcı 
Gümrük Müşaviri

MaleFemaleSvg

62

Stajyer
Gümrük Müşaviri

MaleFemaleSvg

%35

Kadın

MaleFemaleSvg

%65

Erkek

DCS tarihinden satır başları

1999

Dinamik Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. olarak faaliyetine başlar ve 2009 yılında Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. adını alır.

2013

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartlarını imzalar.

Şirket Yönetimi Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu’nun kurucu üyeleri arasında yer alır ve aynı yıl Türkiye Etik ve İtibar Derneği üyesi olur.

2014

UN Global 10th Principle Anniversary Event / BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 10. Yıldönümü Etkinliği’ne katılır ve aynı yıl Şirket Etik ve Uyum Programını oluşturur.

2015

Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yaklaşımını şeffaflık ve güven esasına dayalı ticarete verdiği önemle TRACE International’ın eğitim ve denetim sürecini başarı ile tamamlayarak TRACE Sertifikası’nı alır.

Amerika’da konuşlu US Commercial Service tarafından Business Service Provider alanında Türkiye için Gümrük Müşavirliği alanında önerilen tedarikçiler arasında gösterilir.

2016

“B20 Gümrüklerde Kolektif Eylem ile Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” çalışması kapsamında örnek vaka olarak seçilir.

Değerlendirme ve seçim OECD Yolsuzlukla Mücadele Ön Asyave Balkanlar Çalışma Grubu Danışma Konseyi’nin 26 üyesi tarafından yapılır.

DCS Deneyimi (OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia/Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia) OECD 2016 Bölgesel Raporunda “Integrity-building experience of Guler Dinamik Customs Consultancy Inc.” yayımlanır.

2017

Küresel vatandaşlık olgusu içinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalar.

Faaliyet Alanlarının Genişletilmesi:
Dijital dönüşüme ayak uyduran, yeni nesil teknolojileri sınır ötesi ticarette kullanan ve sektöründe çığır açıcı faaliyetlerde bulunan ATEZ Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile işbirliği yapar.

Atez; Eşyanın sınır ötesi hareketi, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ERP entegrasyonları, finans ve muhasebe, yatay ve dikey entegrasyonlar ile raporlama çözümleri özelinde geliştirdiği yazılımları tedarik zinciri, üretim ve lojistik ile gümrükleme ayaklarını bütünleştirmek üzere tamamı yeni nesil teknolojilerden oluşan bir yaklaşımla hizmet verir.

2018

UN Global Compact’te olan taahhüdün teminatını oluşturan İlerleme Bildirimi Raporu (COP) yayınlanır.

Think Istanbul Summit’te fark yaratan başarı hikayeleri ekseninde Yönetim Kurulu Başkanı Kenan GÜLER alanında ülkemizin ilk ve tek milli Blokzincir yazılımını anlatır.

2019

Yazılım şirketi ATEZ “AR-GE” Merkezi olarak onaylanır.

Blokzincir Ticaret Platformu, AB Blokzincir Gözlem ve Forumu’nun radarına girerek Dünya Blokzincir Girişimleri haritasındaki yerini alır.

Ticaret Bakanlığı ve İMMİB ile birlikte geliştirdiği Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Uygunluk Belgesi’nin Blokzincir üzerine alınması pilot projesi 10’uncusu düzenlenen Logitrans Atlas Lojistik Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne layık görülür

2020

ATEZ, Türkiye’nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketleri içerisinde yer alır.

Dijital IK dönüşümü
Yeni normalde dijital dönüşümünü İnsan Kaynaklarıve Satın alma süreçlerine taşır.

Yeni nesle olan ihtiyacın bilinciyle DCS Young Sherpa (Genç Yetenek Yönetimi) Programı’nı başlatır.

Hizmetlerini dijital çağın gereklerine göre yeniden tasarlayan Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. 03.12.2020 tarihi itibariyle DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. adını alır.

2021

ATEZ’in, Hazine ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen “İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı” Teknik İşbirliği Projesi’nin çalışmalarında yer almasıyla bu teknolojinin DCS iş ve işlemlerinde kullanılması adına çok önemli bir adım atılmıştır.

DCS, dinamik enerjisi ile ülkemize ve Gümrük Müşavirliği mesleğine değer katmaya devam etmektedir.

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. ‘ ye aittir.