Everest’e tırmanan her dağcının yanında, tırmanışı güvenli hale getiren bir SHERPA vardır.

Sınır ötesi ticaretin tehlikeli ve sürekli değişen dünyasında zirveye giden yolculuğunuzda bir SHERPA gibi yanınızda hareket ediyoruz…

Gümrük işlemleri, modern tedarik zincirinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Blokzincir gibi en son teknolojinin getirdiği dijital çözümlere dayalı bir yapı, zaman tasarrufu sağlayabilir, aynı zamanda uluslararası ticaretin bir şirkete finansal ve mali katkısını optimize edebilir.

 Ticareti yönlendirmenin ve gümrük stratejileri oluşturmanın yanında günlük operasyon işleyişi ile ilgilenmek bizim işimiz.

  • Siz bu işlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.
  • İş odaklı bir yaklaşımla, hedeflerinizle tutarlı “ideal ticaret ve gümrük stratejileri” geliştirmek için çalışıyoruz.

Gümrük operasyonlarınızı optimize etmenize yardımcı olmak için destek hizmetlerimizi titizlikle tasarladık ve zirveye olan yolculuğunuzu 9 kampta güvenli hale getiriyoruz.

MÜŞTERİ KİMLİĞİ VE TANIMLAMASI

Sherpa programında ana kamp Gümrük Müşavirliği Hizmetlerinin hatasız yapılabilmesi için müşteri kimliğinin tam anlamıyla doğru, eksiksiz tüm detaylarıyla tanımlaması ile başlar ve müşteri ile birlikte çalışır.

Müşterinin Gümrük Müşavirliği işlemleri için vermiş olduğu vekaletname süre sonu takibinden, sahip olduğu YYS, OKSB belgelerinin takibine, komisyon hesaplamalarında gerekli indirimleri alabilmesine, iş takip ve tüm raporlamalarının tanımlanmasından, entegrasyon yaptığımız tüm alanların ve ilişkilerin yönetildiği sistemdir.

ENTEGRASTON VE DİJİTALLEŞME

Kuruluşlar, operasyonel verimlilik, üretkenlik, güvenlik ve uyum standartlarını iyileştirme hedefleriyle dijital dönüşüm yolculuğuna çıkar.

Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde ürün tanımından, arşiv sistemlerine, raporlardan, finansal entegrasyonlara kadar veriyi kaynağından hatasız ve hızlı alabilmek için çevik yazılım geliştirme süreçleri kullanır. Sürekli geliştirme ve güncel tutma anlayışıyla entegrasyonlar her değişiklik sonrası testlere tabi tutulmaktadır.

DCS’de dijital entegrasyon kabiliyetimiz, Excel sayfasını içe aktarma, FTP, API gibi en basit olanlardan Blockchain gibi en karmaşık teknolojilere kadar farklılık gösterir.

EŞYA KODU TANIMI VE KÜTÜK

Bu aşamada sizin eşya kodu kütüğünüzü tamamlıyoruz. İhracatını ve ithalatını yaptığınız tüm ürünler gümrük müşavirlerimiz gözetiminde kategorize edilir ve kütüğe eklenir. Bu aşama tamamlandığında, sistemimiz sınır ötesi ticaretiniz hakkında bilgi sahibi olacak ve size her işleminiz için doğru tarifeyi sunacaktır. Bu veriler, risksiz ve uyumlu gümrük işlemlerinin anahtarıdır.

OTOMATİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Otomatik Gümrük İşlemleri (OGİ) eşyanın sınır ötesi hareketi için gerekli veri setlerinin yaratılabilmesi için dijitalleşme standartlarını oluşturan, özel olarak tasarlanmış API’ler aracılığıyla yapılan iş ve işlemlere taraf olan şirket, kurum ve kuruluşlar ile veri alışverişi yapabilen, alınan veriyi işleyerek üretilmesi gereken belgeler için veri setlerini hazırlayan ve bunları ilgili taraflara ileten, bu sayede uçtan uca veri iletişimini ve süreç otomasyonunu sağlayan bir dijital platform projesidir.

GERÇEK ZAMANLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ
TAKİBİ

Etkin tedarik zinciri yönetiminde, veriye anında erişim, risk yönetiminin temelini oluşturur.

  • Çevrimiçi araçlarımız, müşterilerimize Türk Gümrüklerindeki işlemlerini (beyanname işlemleri, masraf girişleri, fatura, dekont, muavin hareketler, dahilde işlem takibi vb.)

gerçek zamanlı olarak izleme ve raporlama imkanı sunar.

  • Bu portalla müşterilerimiz, hizmet seviyesi anlaşmaları ve son tarihlerle proaktif olarak çalışmak için dönüm noktalarını ve zaman aralıklarını takip edebilir, gecikmeleri ve hataları azaltarak veya önleyerek maliyetlerini düşürebilir, proaktif olarak hareket edebilir, ihlal önleme uyarıları ile iş yükünü azaltabilir ve kendi izleme rutinlerini gerçekleştirebilir.
GENEL GÜMRÜK İŞLEMLERİ PERFORMANS RAPORLARI

Gümrükleme işlemlerinin gün içerisinde takibini sağlayan, in-house geliştirilmiş, BI (İş Zekası) entegrasyonu yapılmış, KPI raporları dahil ciddi raporlar verebilen bir çok takip ve rapor uygulamalarımız bulunmaktadır.

Raporlarımız Microsoft Power BI ve Tableau yazılımları ile desteklenmektedir.

Microsoft Power BI Müşterilerimize özel “Yönetici Raporu”;
Power BI verileri görselleştirmeye, kurum içi paylaşıma ya da bunları uygulamalarına veya web sitelerine eklemeye olanak tanıyan iş analizi çözümüdür.  Yüzlerce veri kaynağına bağlanabilmesi sayesinde tüm verileri canlı panolar ve raporlarla görselleştirerek hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

BAĞIMSIZ PERFORMANS
DENETİMİ

Yeni trendler ve uygulamalar, müşterilerin sorumluluk ve şeffaflık beklentilerini yükseltir.

  • DCS, gümrükleme işlemlerinizin verimliliğini ilgili tüm kanun, yönetmelik, tebliğlere uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek için harici, bağımsız denetçiler tarafından yürütülen bir program başlattı.
  • Bağımsız denetçiler tarafından yıllık olarak müşteri bazında yapılan denetim raporları vermiş olduğumuz hizmetin çıktıları olarak denetçiler tarafından aynı anda bir kopyası müşterilerimize diğer bir kopyasıda DCS Risk değerlendirme grubuna iletilir.
UYUM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANS RAPORLARI DCS, tüm ticari faaliyetlerinde uluslararası kabul görmüş iş etiği ve sürdürülebilirlik kriterlerini temel iş yapma ilkeleri olarak gözetir. Gümrük operasyonlarında müşterilerimiz adına uyum risklerini yönetme sorumluluğumuzun yanında iyi bir iş ortağı olarak sürdürülebilirlik ve üçüncü taraf risklerinin yönetimi konusunda da sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederiz.

Müşterilerimizin sürdürülebilirlik ve üçüncü taraf risk yönetimi programlarının değerlendirmesinde kaynak olarak kullanacakları veri setleri ile düzenli raporlama yaparız.

MÜŞTERİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ
PERFORMANS OPTİMİZASYONU

Mükemmeliyet arayışı, DCS’in kurumsal mantrasıdır.

  • Performans raporumuz, dış ticaret işlemlerinizde istenmeyen gecikmelerden ve gereksiz maliyetlerden kaçınmak için iş süreçlerinizi optimize etmenizde size yol gösterecektir.
  • DCS analitik ekibi işinizi geliştirmek ve iyileştirmeler için tüm süreçlerde yanınızdadır.
ETKİLİ, UYUMLU VE RİSKSİZ GÜMRÜK İŞLEMLERİ Everest’e tırmanan her dağcının yanında, tırmanışı güvenli hale getiren bir Sherpa vardır. Sınır ötesi ticaretin tehlikeli ve sürekli değişen dünyasında başarıya giden yolculuğunuzda biz sizin Sherpa’nız olalım.

Her işleminizi, tamamen güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi gereken bir tırmanış olarak görüyoruz. Sınır ötesi ticaret etkinliğinizi ve güvenliğinizi optimize etmek için profesyonelliğimize, uzmanlığımıza ve mükemmelliğe olan bağlılığımıza güvenebilirsiniz.


MÜŞTERİ KİMLİĞİ VE
TANIMLAMASI

ANA KAMP

Sherpa programında ana kamp Gümrük Müşavirliği Hizmetlerinin hatasız yapılabilmesi için müşteri kimliğinin tam anlamıyla doğru, eksiksiz tüm detaylarıyla tanımlaması ile başlar ve müşteri ile birlikte çalışır.

Müşterinin Gümrük Müşavirliği işlemleri için vermiş olduğu vekaletname süre sonu takibinden, sahip olduğu YYS, OKSB belgelerinin takibine, komisyon hesaplamalarında gerekli indirimleri alabilmesine, iş takip ve tüm raporlamalarının tanımlanmasından, entegrasyon yaptığımız tüm alanların ve ilişkilerin yönetildiği sistemdir.

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.