Etik ve Uyum

Kim olduğumuz ne yaptığımızdır.

ETİK VE UYUM

İş Etiği

Bizim için küresel pazarda itibarımızı korurken ve geliştirirken sonuca etik bir şekilde ulaşmak önemlidir. DCS adı, daima insan haklarına saygı, uygun çalışma koşulları, sosyal ve çevresel konulara hassasiyet gibi kavramlarla ile birlikte anılmalıdır.

DCS, 2010 yılından bu yana şirketin insan hakları, işçi hakları, yolsuzlukla mücadele ve adil rekabet ile ilgili iç kurallarımızı ve gerekliliklerimizi detaylandıran Etik El Kitabı’nı güncel tutmaktadır. Etik El Kitabı, yeni mevzuat yayınlandığında veya mevcut mevzuat revize edildiğinde güncellenir, ve bilgi güvenliğinin ve ihracat kontrolünün yanı sıra yukarıda bahsedilen konular hakkında uyum kılavuzları ve çevrimiçi eğitimler ile tamamlanır.

Etik konularda şeffaflık, şirketteki etik kültürünün sürdürülmesi için önemlidir. Etik davranışları takip edebilmek için DCS, etik olmayan davranışlar nedeniyle işten çıkarmaların sayısını kayıt altına alır.

İyi kurumsal vatandaşlık, bir şirket olarak ürettiğimiz değer konusunda bilinçli ve düşünceli olmak – sadece hissedarlarımız için değil, aynı zamanda insanlarımız, gezegenimiz ve gelecek nesiller için – anlamına gelir. Bu, müşterilerimiz için en yeni teknolojileri inşa etmek için yaptığımız gibi, değişen yaşamlara aynı düzeyde bağlılık, titizlik ve samimiyet uygulamak anlamına gelir. Bunun için sadece uyum ekibimizin belirlediği standartları değil, aynı zamanda yerel ve uluslararası STÖ’ler tarafından belirlenen standartları da taahhüt ederiz.

Bu kapsamda TEİD Etik Beyannamesini ve İGMD Gümrük Müşavirleri için Mesleki Etik Standartlarını imzaladık.

Değerlerimiz

Temel değerlerimiz bize liderlik ve günlük kararlarımız için bir çerçeve oluşturur ve işten keyif almamızı sağlar. Çok basitmiş gibi görünse de; çoğu şirket kendilerini başarılı kılan şeylere odaklanmak yerine politikaya, fildişi kule edebiyatına veya piyasa çılgınlığına kapılıyor. Onların temel değerleri; bunlar da bizimkiler:

Bütünlük

Tüm ilişkilerimizde ve hareketlerimizde en yüksek bütünlük standartlarını savunuyoruz.

Kurumsal Vatandaşlık

İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız küresel topluma saygı duyan bir vatandaşız.

Kararlılık

Müşterilerimizin iş uygulamalarında pozitif fark yaratan hizmetler ve ürünler geliştiriyoruz.

Sorumluluk

Verdiğimiz sosyal ve ticari kararları yerine getirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Etik Çalışma Kurallarımız

“DCS Etik ve İş Davranış Kuralları” nedir?

İş ahlakı değerlerimiz ve ilkelerimiz pusula görevi görür; DCS Etik ve İş Davranış Kuralları (“Kurallar”), bu değerlere uymamıza yardımcı olan bir yol haritasıdır.

Kurallar, iş davranışları için temel gereksinimleri belirler ve şirket politikalarımız, prosedürlerimiz ve yönergelerimiz için bir temel oluşturur ve bunların tümü beklenen davranışlar hakkında rehberlik sağlar.

Neden kurallarımız var ve neden bu kurallara uymalıyız?

Dünya çapında hizmet verdiğimiz insanların ihtiyaçlarını ilk sıraya koyan bir şirket olarak faaliyet göstermeye ve itibarımızı sürdürmeye devam etmek için, her birimizin kuralları öğrenmesi, anlaması ve kurallara uyması gerekir.

Kurallarımıza uymak, yasal olarak ve bütünlük çerçevesinde yapabileceklerimizin en iyisini yapacağımız açık ve bütün bir ortam oluşturmaktır. Zorlukların üstesinden nasıl geldiğimizden ve başarılarımızı nasıl elde ettiğimizden gurur duyarız.

Kural, şirket politikası veya yasa ihlali söz konusu olduğunda, sorunu ele alırız ve gelecekte olabilecek olaylara karşı önlem alırız. Koşullara bağlı olarak, düzeltici ve önleyici adımlar; eğitim, danışmanlık ve istihdamın feshine kadar varan disiplin işlemlerini içerebilir.

Kurallar, Şirket politikası veya yasaları ihlal edebileceğinizin veya bir ihlaline yol açabileceğinize inandığınız bir durumundaysanız, çekinmeden konuşmak sorumluluğunuzdur. Sorun iletme prosedürümüz, endişe duyulan bir konuya nasıl dikkat çekileceği konusunda rehberlik edebilir.

Her müdürün sorumluluğu

Bir müdür ve lider olarak, örnek teşkil etmek ve Kurallarımıza uygun şekilde davranmak, özel ve önemli bir sorumluluğunuzdur. Uymanız gereken kurallar şu şekildedir:

 • Görevlerinizi yerine getirirken etik davranan bir rol model olarak hareket edin.
 • İşle ilgili objektif kararlar verin.
 • Kuralları ekibinizle birlikte yılda en az bir kez gözden geçirin.
 • Ekibinizin kuralları ve şirket politikalarını anlamasına yardımcı olun ve onları günlük hayatlarında kurallar çerçevesinde yaşamalarına yardımcı olacak kaynaklara yönlendirin.
 • Ekibinizin, şirket adına yaptıkları iş faaliyetlerini düzenleyen yasalar, düzenlemeler ve şirket politikaları hakkında bilgi sahibi olduğundan ve bunlarla ilgili uygun eğitim aldıklarından emin olun.
 • Çalışanların misilleme korkusu olmadan açıkça konuşabilecekleri, etik davranışı teşvik eden ve mümkün kılan bir ortam yaratın.
 • Bir çalışanın kural ihlali bildirimlerini ciddiye alın ve sorunun göz önüne serilmesinin gerekip gerekmediğini belirleyin. Eğer gerekiyorsa, sorunu mümkün olan en kısa sürede gözler önüne serin. Birisi Kuralları ihlal ettiğinde düzeltici veya önleyici eylemlerde bulunun.
 • Birisi Kuralları ihlal ettiğinde düzeltici veya önleyici eylemlerde bulunun.
 • Her soruşturmayı sonuna kadar olarak destekleyin.

Çekinmeden konuşun! Her çalışanın sorumluluğu

Etik sorumluluklarımızı yerine getirmek, kültürümüzü ve itibarımızı korumak ve geliştirmek için, çalışanlarımızın kuralların uygulanmasına yardımcı olacaklarına güveniyoruz. Kuralların ihlal edildiğini düşünüyorsanız veya bir faaliyet veya davranışın bir ihlale yol açabileceğini düşünüyorsanız, açıkça konuşmak sizin sorumluluğunuzdur.

İster anonim olarak, ister isminizi vererek rapor ettiğinizde, mümkün olduğunca çok ayrıntı sağlamalısınız ki sorun tam ve hızlı bir şekilde çözülebilsin. Buna ek olarak, bir soruşturmada işbirliği yapmak sorumluluklarınız arasındadır.

Şirketimiz, bu kurallar kapsamında bir endişesini dile getiren veya bir soruşturmaya yardımcı olan herhangi bir kişiye karşı misillemeye izin vermez.

Misilleme yapan herhangi bir çalışan, iş sözleşmesinin feshini de içerebilecek disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

DCS, tüm çalışanların uyum ve etiğe öncelik vermesini gerektirir.

Tüm çalışanlar…

 • Tüm iş ilişkilerini dürüst bir şekilde sürdürmelidir.
 • Kurallar ve DCS politikalarını bilip, bunlara ve yasalara uymalı.
 • Mevcut raporlama kanallarını kullanarak DCS Kurallarının veya politikalarının veya yasaların tüm iddia edilen, potansiyel veya fiili ihlalleri bildirmeli.
 • Uyum soruşturmalarında tam işbirliği yapın, ör. cihazlarınızı inceleme için hazır hale getirin (yasal olarak uygun durumlarda) ve bir soruşturma sırasında soruları dürüstçe yanıtlayın.
 • Tüm zorunlu uyum eğitimi kurslarını ve diğer DCS Uyum ve Etik Programı gereksinimlerini zamanında tamamlayın.

Bu NE anlama geliyor ?

DCS, hükümetler, yabancı ve küresel şirketler dahil olmak üzere birçok paydaşı etkileyen iş yapma ayrıcalığına sahiptir. İşimiz için geçerli olan yasaları ve yönetmelikleri, ortaklarımızın iş yapma standartlarını bilmek ve bunlara uymakla yükümlüyüz. İşimiz için geçerli olan yasaları ve yönetmelikleri, ortaklarımızın iş yapma standartlarını bilmek ve bunlara uymakla yükümlüyüz.

Bu NEDEN önemli

Yasalara ve düzenlemelere uymak zorunluyken, aynı zamanda sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak hareket etme sözümüzü de gösterir. Hizmet ettiğimiz insanlara değer verdiğimizi ve onlara saygı duyduğumuzu gösterir. Buna ek olarak, yasa ve yönetmeliklere uyulmaması, hukuki ve cezai para cezaları, hapis ve diğer ticari veya kişisel disiplin işlemleri ile sonuçlanabilir.

Bunu Nasıl yapıyoruz

Şirketimiz, çalışanların yasa ve yönetmeliklere uymasına yardımcı olan kapsamlı politikalara, prosedürlere ve gerekli eğitimlere sahiptir. Yerel yasalar ve düzenlemeler ile Etik Kurallarımız ve Çalışma İlkelerimiz arasındaki herhangi bir çelişki, etik ve uyum yetkilisinin dikkatine sunulmalıdır.

Kurallar, DCS’nin etik yönergelerini ana hatlarıyla belirtir; ve 3 ana bölüm halinde gruplandırılmıştır:

 • DCS ve çalışanlarımız
 • DCS ve harici ortaklarımız
 • DCS ve toplum

Kurallarımız bir referanstır ve içindekiler tablosu bahsi geçen konulara genel bir bakış açısı sağlar. Uyum yönergeleri tüm DCS çalışanlarına yöneliktir.

Şüphemiz yok ki, Kuralların açıkça yanıtlamadığı sorular ve ikilemler olacaktır. Bu durumlarda, işle ilgili etik ikilemler hakkında tavsiye ve rehberlik sağlayan müdürünüzle veya etik ve uyum görevlinizle iletişime geçmelisiniz. Tavsiye ve rehberlik istemek, DCS’nin itibarını tehlikeye atmaktan daha iyidir. Genel soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz:

Etik ilkelere kimlere uymalıdır?

DCS’de çalışan herkes, etik ilkelerimize uymalıdır. Bu ilkeler tüm çalışanlar, müdürler, stajyerler ve temsilciler için eşit ölçüde geçerlidir. Ayrıca müdürseniz, tüm çalışanlarınızın, etik ilkelerimizi ve DCS‘nin doğru davranışla ilgili beklentilerini bilip anlamasını sağlamaktan bilhassa sorumlusunuz.

Etik ilkeleri ihlal ettiğimde ne olur?

DCS‘nin çıkarlarına veya itibarına zarar verecek ya da gölge düşürecek hiçbir faaliyete katılmamalısınız. Davranışlarınızdan sadece siz sorumlusunuz ve etik ilkelerimizi dikkate almamayı tercih ederseniz DCS iş sözleşmenizi feshedebilir.

İlkelere uyumla ilgili şüphelerim olması durumunda ne yapmalıyım?

Doğru davranıp davranmadığınıza dair şüpheleriniz varsa, sonraki sayfadaki etik testini yapabilirsiniz.

Bu, etik ilkeleri nasıl yorumlayacağınızla ilgili şüphenizi gidermezse, müdürünüze danışmalı veya uyum yöneticiniz ile iletişime geçmelisiniz.

Etik ilke ihlallerini nasıl bildireceğim?

Etik ilkelerle çelişen veya herhangi bir şekilde DCS’ye zarar verebilecek ya da DCS‘nin itibarını zedeleyebilecek bir durumu fark ettiğinizde, derhal harekete geçmelisiniz. Müdürünüz, etik ve uyum yöneticiniz veya kurum içi ağ üzerinden Etik Kurulu ile iletişime geçmelisiniz.

Yerel kanunlar ve etik ilkeleri arasındaki denge nasıl sağlanır?

DCS bünyesindeki tüm şirketler, iş birimleri, departmanlar ve çalışanlar, en azından tabi olduğumuz tüm yerel kanunlarına uymalıdır. DCS‘nin etik ilkelerinin yerel mevzuattan daha katı olduğu hallerde, İş Etiği Rehberi ilkelerine uyulmalıdır. Yerel mevzuat ve etik ilkelerimiz arasında bir çelişki olduğuna tanık olursanız, müdürünüz, etik ve uyum yöneticiniz veya Etik Kurulu ile iletişime geçmelisiniz.

Etik testi

Etik davranıp davranmadığınızdan emin değilseniz, kendinize aşağıdaki dört soruyu sormalısınız. Bir veya daha fazla soruya “hayır” cevabı verdiyseniz, bunları yapmaktan kaçınmalısınız.

 • Yasaya, ilgili yönetmelik ve kurallara uyuyor muyum?
 • DCS’ye sadık davranıyor muyum?
 • Sorumlu tutulmaya hazır mıyım?
 • Verdiğim karar bizim davranışlarımıza uygun mu?

İnsan hakları aynı zamanda neden şirketin sorumluluğundadır?

Biz, küresel pazarda yer alıyoruz, çok uluslu şirketlere hizmet veriyoruz ve dolayısıyla, insan haklarının reddedildiği alanlarda faaliyet gösteriyor olabiliriz. Halkını insan hakları ihlallerine karşı korumak her hükümetin vazifesidir; ancak sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak DCS, insan haklarına saygıyı desteklemelidir.

İşle ilgili kararlarımızda ve faaliyetlerimizde İnsan Haklarının ihlali suçuna iştirak etmediğimizden ve nüfuzumuzu tüm insanların onurunu korumak için kullandığımızdan emin olmaktan sorumluyuz.

İhlal durumunda Etik Hattını nasıl kullanabilirim?
Kurum içi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz (etik@dcs.com.tr).

 • Bildiriminiz, daima gizlilik içinde ele alınacaktır.
 • Anonim kalmayı tercih edebilirsiniz.
 • yi niyetle dile getirilen endişeler, asla yanıtsız bırakılmayacaktır.
 • Bildirilen duruma bakılmaksızın tüm vakalar profesyonellikle ele alınacaktır.
 • Etik vakalarıyla ilgilenmekten sorumlu etik ve uyum yöneticisi ve etik kurulu, bildirimleri daima takip edecektir.

İlgili uyum politikaları ve yönergeleri

 • DCS yolsuzlukla mücadele politikası
 • Çevre sorunları
 • Etik olmayan davranışların bildirilmesi
 • Etik vakalarla ilgili roller ve sorumluluklar
 • DCS yolsuzlukla mücadele kılavuzu
 • DCS rekabette uyum kılavuzu
 • BT davranış kuralları
 • Epostaların yönetimi
 • Sosyal medyanın kişisel kullanımı
 • Sosyal medyanın profesyonel kullanımı
 • Küresel işe alım
 • DCS tedarikçi davranış kuralları

Çalışanlar

DCS, çalışanlarının dürüstlük içinde ve birbirlerine karşı saygılı olmasını beklemektedir. DCS, çalışanlarının kendilerini özgürce ifade etme hakkına saygı göstermekte ve müdürler ile çalışanlar arasında açık iletişimi ve yapıcı geri bildirimi teşvik etmektedir. Farklı görüşler ve deneyimlerin, bizi küresel piyasada rekabetçi kılacak yenilikçi çözümler geliştirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • İş arkadaşlarınıza dürüst ve adil davranmalısınız.
 • İşle ilgili sorunların çözümü için yeni fikirler önermekten çekinmemelisiniz.

DCS’ye göre; çalışanların yaralanmadan veya hastalanmadan çalışabilecekleri iyi ve güvenli bir çalışma ortamı, sağlam ve etkili iş yapmanın ön koşullarından biridir. Çalışma ortamıyla, işyerinde çalışanların sağlığını ve sıhhatini etkileyen fiziki, kimyasal ve psikolojik koşullar kastedilmektedir. Örneğin insanlara veya çevreye zararlı olabilecek maddelerin kullanımını en aza indirgeyerek çalışma ortamı sorunlarını önlemek için tedbirli şekilde çalışıyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Çalışma ortamı ile işyeri güvenliği ile ilgili bilgilerden haberdar olmalı ve bilgilerinizi güncel tutmalısınız.
 • Size verilen güvenlik talimatlara uymalısınız.
 • İşinizi yapmak için gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanmalısınız.
 • Kendinizi veya başkalarını, gereksiz fiziki veya psikolojik gerilime maruz bırakmamalısınız.
 • İş kazası sebeplerinin belirlenmesine katkı sağlamalı ve bunların tekrarını önleme sürecine katılmalısınız.
 • Ilımlı bir çalışma ortamı yaratmanın ortak sorumlusunuz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm müdürler için geçerlidir:

 • Çalışanlarınızın eğitim almalarını ve çalışma ortamı ile güvenliğine ilişkin tüm koşullara uymalarını sağlamalısınız.
 • Üst düzey güvenliği sürdürmek için gerekli olduğu kanıtlanan ekstra eğitim ihtiyacını sürekli belirlemelisiniz.
 • Çalışanlarınızın, iş kazalarının tekrarını önleyecek öğrenme noktaları hakkında sürekli bilgilendirilmelerini sağlamalısınız.
 • Olumsuz bir çalışma ortamı yaratacak konularla ilgili önlem almalısınız.

Kültürel farklılıklara saygı duyan DCS, her bir çalışanına insan onuruna yakışır şekilde davranır ve tüm çalışanlarından aynı hassasiyeti bekler. İş yerinde ayrımcılık asla kabul edilmez ve çalışanların haksız ayrımcılıkla karşı karşıya kalmamalarını sağlamak önceliğimizdir. Tüm çalışanların potansiyellerini geliştirme fırsatına sahip olması DCS‘nin gelişimi için önemlidir. İş yerinde ayrımcılık, bu fırsatı ortadan kaldırır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Cinsiyet, yaş, uyruk, etnik köken, sosyal sınıf, din, cinsel yönelim, engellilik veya siyasi görüş sebebiyle fiziksel şiddet, ayrımcılık ve taciz gibi eylemlere katılmamalısınız. Ayrıca, başkalarını rencide edecek şekilde konuşmanız veya davranmanız kabul edilmez.
 • Size ya da başkalarına ayrımcılık yapılması halinde, olaya müdahale etmeli ya da müdürünüz veya İnsan Kaynakları ile iletişime geçmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm müdürler için geçerlidir:

 • Tüm çalışanlarınıza eşit davranılmasını, ve tüm çalışanlarınızın niteliklerine ve performansına göre değerlendirilmesini sağlamalısınız.
 • İş yerinde çeşitliliğin sağlanmasına yönelik olumlu eylemlerle ilgili olduğu haller dışında işe alım, maaş düzenlemeleri, kariyer fırsatları, ileri eğitim veya personel kesintileri ile ilgili olarak cinsiyete, yaşa, milliyete, etnik kökene, siyasi görüşe, engellilik durumuna dikkat etmemelisiniz. Bu, tüm istihdam kararları, istihdam hüküm ve koşulları için geçerlidir.

DCS, çalışanların özel hayatının gizliliği hakkına saygı duyar. Bu hak hem mevcut çalışanlarımız hem de yeni çalışanların işe alımı ve istihdamı sürecinde geçerlidir. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevcut kurallara uygunluk sağlamak için çaba sarf ediyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler ve İK personeli için geçerlidir:

 • Çalışanların kişisel bilgileri, sadece iş amaçlı kayıt altına alınmalıdır ve bu bilgiler, güvenli bir şekilde ve kanuni hükümler doğrultusunda işlenip saklanmalıdır. Tüm çalışanların kendi kişisel bilgilerini okuma hakkına saygı göstermelisiniz.
 • DCS‘nin sadece kesinlikle gerekli olan veya çalışanlardan özellikle talep edilen sağlık testlerini istemesini sağlamalısınız, ve sağlık testlerini ayrımcılık amaçlı kullanmamalısınız.
 • Çalışma performansı veya güvenliğiyle ilgili olmadığı ya da ilgili mevzuata uyum açısından gerekli olmadığı sürece başvuran kişinin sağlık durumunu sorgulamamalısınız. Ayrıca, başvuran kişinin özel hayatı, siyasi bağı, cinsel yönelimi ve dini ya da hamilelik dahil olmak üzere ailevi durumlarla ilgili özel sorular sormamalısınız.
 • İşe alım danışmanı tutmanız halinde, danışmanları kişisel verilerin korunması ve sağlık testlerinin kullanımı ile ilgili yukarıda belirtilen ilkeler hakkında bilgilendirmelisiniz.
 • Zorla çalıştırma ve istihdam şartları DCS zorla çalıştırmaya veya diğer gönülsüz çalışma şekillerine hoşgörü göstermez. Buna kölelik, insan kaçakçılığı veya diğer her türlü gönülsüz çalışma dahildir. Çalışanlarımızın çalışma saatleri ve boş zamanı arasında sağlıklı bir denge kurma hakkına saygı duyuyoruz ve aşırı çalışma saatlerinin sistemik olarak kullanılmasından kaçınıyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler ve İK personeli için geçerlidir:

 • Çalışanın gönüllü çalıştığının açıkça ortaya çıkması yönünden her bir çalışanın iş sözleşmesi olmasını veya istihdam ve fesih koşullarını belirten yazılı koşullar kapsamında olmasını sağlamalısınız.
 • Yeni iş sözleşmeleri veya diğer yazılı iş koşullarının, çalışanın DCS‘nin etik ilkelerine uymasını gerektirecek koşullar içermesini sağlamalısınız.
 • Üretimde çalışan/saatlik ücretli çalışanlar için haftalık çalışma süresinin maksimum 48 saat olmasını sağlamalısınız. Fazla mesai gerekli olabilir, örn. yoğun sezonlarda, ancak dört çalışma ayı boyunca haftada ortalama 12 saati (yani maksimum 60 saati) aşmamalıdır. Çalışma saatleri ve fazla mesai ile ilgili herhangi bir düzenlemede çalışanlarla mutabık kalınmalıdır. Yerel yasadaki veya toplu sözleşmedeki daha katı kural varsa, bu kurallara her zaman uymalısınız.
 • Çalışanlara her yedi günlük süre içinde art arda en az 24 saat izin verilmesini sağlamalısınız.
 • Fazla mesai ödemesi de dahil olmak üzere maaşın yerel yasalara veya toplu sözleşmeye uygun olmasını sağlamalısınız.
 • Bir çalışanın önemli görevleri (örneğin güvenlik kuralları) büyük ölçüde ihmal etmesi ve diğer yaptırımların yetersiz kalması dışında, maaş kesintisini disiplin önlemi olarak kullanmaktan kaçınmalısınız. Her maaş kesintisi şu şekilde olmalıdır:
  • Yerel yasa veya toplu sözleşme kapsamında,
  • Net maaşın çalışanın ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar ve geçerli asgari ücretin altında olmaması kaydıyla kısıtlı miktarlarda,
  • Önceden bildirilen yerel yönergelere uygun olarak. Kılavuz, kesintilerin gerekçelerini ve kapsamını içermelidir ve
  • Müdürün üstü ve İK tarafından onaylanmalıdır.
  • Çalışanlarınız için işle ilgili borç yükümlülüklerinden genellikle kaçınmalısınız, örn. işe alım ajanslarına olan borcu çalışanlarınıza ödemekten kaçının.
  • Hapishane işçiliğini yalnızca, mahpuslar gönüllü olarak istihdamı kabul ettiyse; ücretler ve çalışma koşulları yerel yasalara uygunsa ve işgücünün geri kalanı için geçerli olan koşullara benziyorsa kullanmalısınız. Ayrıca, cezaevi çalışanları bir kamu otoritesi veya başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmelidir.

DCS, çocukların gelişme ve eğitim hakkına saygı duymaktadır, bu nedenle, çocuk işçiliğine müsamaha göstermiyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler ve İK personeli için geçerlidir:

 • 15-18 yaş arası genç ve çocukları işe almanız halinde, bu genç ve çocukların yerel asgari çalışma yaşının ve yerel zorunlu eğitimi tamamlama yaşının üstünde olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, çocuklar tehlikeli iş yapmamalı, gece çalışmamalı ve 18 yaş üstü çalışanlardan daha çok mola vermelidir.

DCS ve çalışanları arasındaki güven ilişkisi, gizli bilgilerin yetkisiz şahıslara ifşa edilmemesini gerektirir. Gizli bilgi normalde üçüncü taraflarca erişilemeyen, DCS‘nin işi açısından önem taşıyan ve/veya ön onay olmaksızın üçüncü taraflara yasal olarak sunulamayan bilgilerdir. DCS‘nin stratejisi, teknolojisi, ürünleri, fiyatları veya iş ortakları ile ilgili bilgiler, gizli bilgiler arasında yer alır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • DCS‘nin gizli bilgilerini kişisel amaçla kullanmamalısınız.
 • DCS’nin gizli bilgilerini, DCS bünyesinde olmayan kişilere ifşa etmemelisiniz.
 • İş ortaklarıyla ilgili gizli bilgileri, üçüncü taraflara ifşa etmemelisiniz.
 • Üçüncü tarafların elinizde bulunan (ör. bilgisayarınızda, telefonunuzda veya belgeleriniz arasında) bilgilere ulaşmamalarını sağlamalısınız.

DCS, çalışanlarına işle ilgili olarak elektronik iletişim araçları sağlamaktadır. Bu araçlar, aşırıya kaçılmadığı ve çalışanın işini etkilemediği sürece, özel amaçlı kullanılabilir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • İletişim araçlarını, sadece onaylanan amaçlar için kullanmalısınız ve DCS‘nin Bilgi Teknolojileri ilkelerine uymalısınız.
 • DCS telefonunuzu şirkete işle ilgili olmayan ek maliyetlere neden olacak şekilde kullanmamalısınız.
 • DCS’nin iletişim araçlarını kendi şirketinizi yönetmek için kullanmamalısınız.
 • DCS‘nin iletişim araçlarını yasadışı, incitici veya tehditkâr görüşmeler veya telif haklarını, ticari markaları ya da insanların özel hayatın gizliliği hakkını ihlal eden görüşmeler için kullanmamalısınız.
 • Soğuk bir ortamın veya verimsiz bir işyerinin oluşmasına neden olacak bilgileri dağıtmamalısınız.
 • Zincir mektupları, bilgisayar virüslerini veya başkalarını rahatsız edecek veya başkalarına masraf olabilecek sair materyalleri dağıtmamalısınız.
 • DCS sistemlerine erişim sağlamak için kullanılan bilgileri (ör. şifreler) korumalısınız.
 • Bilgi Teknolojileri güvenliğinde DCS’nin bilişim sistemini tehdit edebilecek (ör. virüs saldırısı) bir ihlalden şüphelendiğiniz takdirde, derhal Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile iletişime geçmelisiniz.

DCS, sağlıklı ve güvenli bir işyeri olmayı istemektedir. DCS alkol veya uyuşturucu kullanımı neticesinde çalışma ortamı veya güvenlik ile ilgili koşulların ihmal edildiğinden şüphelenilmesi halinde, ilgili soruşturmaları yapma hakkına sahiptir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Yönetim tarafından onaylanan bir kutlama veya benzeri etkinlik ile ilgili olmadığı takdirde, çalışma saatleri içinde alkol kullanmamalı veya alkolün etkisi altında olmamalısınız.
 • Çalışma saatleri içinde uyuşturucu veya diğer yasak maddeleri bulundurmamalı, kullanmamalı, etkisi altında olmamalı veya başkalarını uyuşturucu ya da diğer yasak maddeleri almaya teşvik etmemelisiniz. Tek istisna, güvenliğin tehlikeye atılmaması koşuluyla, uygun şekilde reçete edilen ve tüketilen ilaçlardır.

İş yerinde hırsızlığın, zimmete para geçirmenin veya dolandırıcılığın hiçbir türüne ya da DCS‘nin adının, ürünlerinin, eşyalarının veya bilgilerinin kötüye kullanılmasına müsamaha gösterilmez ve aksi davranışlar, işten çıkarma ve yasal işlem ile sonuçlanacaktır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • DCS‘nin kredi kartlarını veya nakit fonunu kötüye kullanmamalısınız.
 • DCS’yi seyahat, çalışma saatleri veya tatil kayıtlarıyla ilgili olarak kandırmamalısınız.
 • Kendi hesabınıza sahte harcama eklememeli, harcamalarınızı kasıtlı olarak arttırmamalı veya özel harcamalarınızı DCS’ye ödetmemelisiniz.
 • DCS‘nin antetli kağıdını veya DCS‘nin adını veya ticari markasını kişisel ya da yetkisiz amaçlar doğrultusunda kullanmamalısınız.
 • DCS‘nin eşyalarını haksız surette almamalı veya bu eşyaları müdürünüzün yazılı onayını almaksızın şirket binası dışına çıkarmamalısınız.
 • Telif hakkıyla korunan ve lisans gerektiren materyalleri (yazılım dahil) kopyalamamalısınız.

DCS belirli siyasi partileri veya siyasi partilerin çıkarlarını desteklemeyi uygun bulmaz. Ancak DCS yönetimi, sanayi kurumları veya DCS’nin imzaladığı sözleşmeler (ör. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) çerçevesinde faaliyet gösteren kurumların veya yönetim kurulu tarafından onaylanmış alanlarda, kamu faydası için çalışan derneklerin üyeliğini onaylayabilir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • DCS adını veya ticari markasını, siyasi faaliyetler için kullanmamalısınız.
 • Kişisel siyasi görüşlerinizi DCS antetli kağıtlarını veya DCS e-posta adresinizi kullanarak paylaşmamalısınız.
 • DCS adına siyasi partilere para vermemeli veya başka türlü destekte bulunmamalısınız.
 • Siyasi faaliyetlere bizzat katıldığınızda DCS‘nin adını veya ticari markasını taşıyan eşyaları kullanmamalısınız.
 • Müdürünüz üyeliğinizi onayladığı takdirde, bir sanayi kurumuna üye olabilirsiniz.

DCS, çalışanlarının kendisini fiili veya potansiyel çıkar çatışmalarından daima haberdar etmesini bekler.

Çıkar çatışması, bir çalışanın DCS‘deki görevleri ile sorumluluklarının önce gelmesi gereken durumlarda tercihini kendi kişisel çıkarlarından yana kullandığı zaman ortaya çıkar.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Kendinizi potansiyel bir çıkar çatışması içinde bulduğunuza dair şüpheniz varsa, müdürünüzle konuşmalısınız.
 • DCS‘deki konumunuzu veya DCS’nin adını kişisel çıkar sağlamak için suistimal etmemelisiniz.
 • Zaman, bilgi ve yetkinliklerinizi sözleşmenin şartlarına uygun olarak DCS için kullanmalısınız.
 • Aşağıdaki durumlarda müdürünüzden yazılı onay almanız gerekir: “Yan faaliyet olarak kendi şirketiniz varsa. “ DCS’den satın alan veya DCS’ye satış yapan bir şirket için çalışıyorsanız,% 5’ten fazlasına sahipseniz veya başka herhangi bir finansal çıkarınız varsa.
 • Kendi şirketiniz olması veya bir şirkete yatırım yapmanız ve bu şirkete ilişkin işle ilgili kararlar üzerinde etkiniz olması.
 • Birinci dereceden akrabalarınızın, DCS ile rekabet eden, DCS’den ürün alıp DCS’ye ürün satan bir şirkette çalışması, bu şirketin 5%’ten fazla hissesine sahip olması veya bu şirketten ciddi bir finansal çıkarı olması ve DCS‘deki işiniz gereği bu şirketi ilgilendiren işle ilgili kararlar üzerinde etkiniz olması.
 • Finansal çıkarlarınız hakkında iş ortağını bilgilendirmeksizin DCS‘nin iş ortaklarını finansal çıkarınız olan bir şirketle iş yapmaya teşvik etmemelisiniz.
 • İşle ilgili kararlarda rakibinizi etkilememelisiniz.
 • Hiçbir şekilde:
  • DCS ile rekabet eden veya DCS ürünlerini dağıtılan bir şirket için çalışmamalı, bu şirketin %5’ten fazla hissesine sahip olmamalı veya bu şirkette herhangi bir finansal çıkarınız olmamalıdır.
  • Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza veya yakın çevrenize tedarikçi ya da dağıtım sözleşmesi veya DCS’yi ilgilendiren sair finans anlaşmaları akdetmeleri konusunda yardımcı olmamalısınız.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler için de geçerlidir:

 • Tek bir çalışanın, diğer çalışanları karıştırmaksızın bir finansal işlemin tüm unsurlarını (yani; işlemin başlatılması, onay ve ödemeden raporlamaya kadar olan) DCS adına işlem yapamayacağı bir iş akışı planı sağlamalısınız.
 • Çalışanlarınızın çıkar çatışmasıyla ilgili raporlarını değerlendirmeli ve kararların yazılı olarak belgelendirilmesini sağlamalısınız.
 • Eşlerin veya hayat ortaklarının, birbirlerinin astı veya üstü olmamasını sağlamalı ve işyerinde gereksiz çatışmalara neden olacağı için hayat ortağı veya eşlerin aynı departmanda çalışmasını engellemeye özen göstermelisiniz. Bir çalışanınızla ilişki yaşamanız halinde, derhal müdürünüzü bilgilendirmelisiniz.
 • Akrabalarınızı, arkadaşlarını veya yakın çevrenizi iş için yetersiz oldukları halde, hiçbir şekilde DCS‘de işe almamalısınız.

DCS ve Dış Ortaklarımız

DCS’de yolsuzluğa izin verilmez. Yolsuzluk, bir kişinin görevini kendi veya DCS‘nin çıkarı için suistimal etmesi veya karşı tarafın suistimaline sebep olacak bir teklifte bulunmasıdır. Diğer konuların yanı sıra, rüşvet, kara para aklama, gasp, haraç ve yakınları kayırma (nepotizm- bir kişinin akrabaları veya arkadaşlarına iltimas geçmesi) suistimal kapsamına girer. Rüşvet, değerli bir eşya (teklif, vaat, bağış, hediye/para veya kredi) almanız veya vermeniz, dolayısıyla, haksız (yani, dürüst ve yasal elde edilmeyen) bir avantaj elde etmeniz veya sağlamanız durumunda meydana gelir.

Yolsuzluk, cezalandırılır ve hem DCS hem de ilgili çalışanlar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. DCS, büyük meblağlı para cezaları ve tazminat ödeme cezasına çarptırılma, yetkililerin kapsamlı denetimleri, ihalelerden men edilme ve itibarını kaybetme riskiyle karşılaşır. Yolsuzluğa karışan çalışanlar kişisel para cezaları, kişisel zarar sorumluluğu, işten çıkarılma ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalır.

DCS yolsuzlukla mücadelede diğer üyeliklerinin yanında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Dünya Ekonomik Forumu Yolsuzluğa Karşı Ortaklık Girişimi ile birlikte çalışmaktadır.

Yolsuzlukla mücadele kurallarımız, özellikle iş ortakları ve yetkililerle teması olan çalışanları hedefleyen DCS Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kılavuz, Grup Uyumluluğu altında DCS intranetinde mevcuttur.

DCS’nin yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yönergeleri, DCS’nin kontrole sahip olduğu yan kuruluşlar ve ortak girişimler dahil olmak üzere tüm DCS şirketleri için geçerlidir. Bazı ülkelerde DCS, DCS adına hareket eden distribütörler, acenteler ve danışmanlar kullanır. Tedarik zincirimizde olan üçüncü tarafların mevzuat ihlali ve diğer etik dışı hareketlerinden sorumlu tutulabiliriz; bu nedenle, üçüncü taraflar da yolsuzlukla mücadele politikamızın ilkelerine uymalıdır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Yolsuzluğun hiçbir türüne karışmamalısınız. DCS adına hareket eden üçüncü tarafların yolsuzluğa karışmamasını sağlama konusunda yardımcı olmalısınız. Yerel makamlar dahil olmak üzere dış ortaklarla sözleşme akdetmeniz halinde, DCS‘nin yolsuzlukla mücadele politikasına uyulmasını sağlamalısınız.
 • Satın alma veya satış emri ile ilgili bir karar öncesi herhangi bir kamu görevlisi, müşteri, tedarikçi veya üçüncü taraf ile gizli sözleşme yapmamalısınız.
 • İş ortağının sunmakla yükümlü olduğu hizmetin karşılığı olmayan bir ödemeyi almayı reddetmelisiniz.
 • Kişisel çıkar sağlamayı veya dolandırıcılığı teşvik eden ticari işlemler yapmamalısınız.
 • Bir kamu veya özel iş ortağından herhangi bir yönüyle yolsuzluğu andıran bir teklif almanız halinde, bu durumu derhal müdürünüze veya Etik Hattına bildirmelisiniz.
 • Doğru davranıp davranmadığınıza dair şüpheleriniz var ise, bu durumu müdürünüzle görüşmeli veya etik uyum müdürünüz ile iletişime geçmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler için de geçerlidir:

 • İş ortakları ve yerel makamlar ile iletişim halinde olan çalışanların, DCS Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda yer alan ilke ve kuralları bilmesini ve ilgili çalışanların Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programına katılmalarını sağlamalısınız.

DCS‘de kara para aklamaya izin verilmez. Kara para aklama, terör dahil olmak üzere yasa dışı yollarla elde edilen paranın yasal ticari faaliyetlere yatırılması halinde gerçekleşir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Nakit ödemeleri veya tanınmayan üçüncü taraflarca düzenlenen çekleri kabul etmemelisiniz.
 • Kayıt veya raporlama koşullarını göz ardı eden işlemlerden kaçınmalısınız.
 • Kara para aklamasıyla ün salmış veya vergi cenneti olarak bilinen ülkeleri ya da bölgeleri (işletmenin, temel faaliyetinin böyle bir yerde olmaması halinde) kapsayan işlemlerden kaçınmalısınız.
 • Ödeme yapmak için geçerli bir sebebiniz yoksa ve bu konuya açık değilsek, DCS‘nin hizmet almadığı ülkelere ödeme yapmaktan kaçınmalısınız.

DCS kolaylaştırıcı ödemelerin kullanımına karşıdır. Kolaylaştırıcı ödemeler, hak kazanmış olduğunuz rutin bir işlemi gerçekleştirmesi için düşük rütbeli kamu görevlilerine ödenen ve ödenmemesi halinde şirket veya şirket çalışanları için ciddi gecikmelere ya da başka sorunlara neden olabilecek küçük sembolik tutarlardır.

Kolaylaştırma ödemelerine örnek olarak bir sınırı geçmek, bir telefon hattı kurmak, veya vize veya diğer türden onaylar almak için ekstra ödeme verilebilir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Ödemenin yapılmaması sağlığınızı veya kişisel güvenliğinizi tehlikeye sokmayacaksa ya da tüm seçenekleriniz tükenmediyse ve küçük bir tutar değilse, kolaylaştırıcı ödemeler yapmaktan daima kaçınmalısınız.
 • İstisna olarak kolaylaştırıcı ödeme yapmanız halinde, ödeme tutarını asgari tutmaya ve fatura almaya çalışmalısınız.
 • Kolaylaştırıcı ödeme yapmanız halinde, bu tutarın kolaylaştırıcı ödeme olarak kayıt altına alınmasını sağlamalısınız. Defter tutma koşulu, bir iş ortağının DCS adına kolaylaştırıcı ödeme yapması durumunda da geçerlidir. Raporlama ve şeffaflık, kanunen gereklidir ve kolaylaştırıcı ödemelerle mücadelenin temel unsurudur.

DCS, insanları şiddete karşı veya mülkleri tahripten koruması için suçlulara para ödemez.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Haraç ödemeniz istenmesi halinde, bu durumu müdürünüze veya Etik Kurulu’na bildirmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler için de geçerlidir:

 • Haraçla ilgili tüm yaklaşımları Etik Kurulu’na bildirmelisiniz.

İş ilişkilerinde hediye almamalı ve vermemelisiniz veya hediye alma ve vermeden mümkün olduğunca kaçınmalısınız. Hediye alıp vermek, çoğu ülkede, normal bir iş uygulaması ve saygı göstergesidir. Gelenekler, ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık göstermekte olup, uygun ve uygun olmayan şeyler arasında çok ince bir çizgi vardır. Büyük hediyeler, usulsüz bir avantaj elde etme veya bir kararı etkileme girişimi olarak algılanabilir.

Çalışanlarımızın hediye verirken veya alırken, sağduyu ve muhakeme kullanacaklarından, ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla asla hediye vermeyeceklerinden eminiz. Şeffaflığı sağlamak ve DCS çalışanlarını rüşvet şüphesinden korumak için tüm hediyelerin değeri rapor edilmelidir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Yalnızca DCS’yi veya alıcıyı ahlaki veya yasal olarak bağlamıyorsa hediye vermeli veya almalısınız.
 • İki saatlik ücretinizi (brüt maaşınızın) aşan bir değere sahip hediyeler vermemeli veya almamalısınız. Boyutu farketmeksizin aynı vericiden kısa bir süre içinde birden fazla hediye almak veya bu tür hediyelerin aynı alıcıya verilmesi kabul edilemez. Bu nedenle, verdiğiniz veya aldığınız hediyeler hakkında daima müdürünüzü bilgilendirmelisiniz.
 • İş ortaklarından para veya kredi şeklinde hediye vermemeli veya almamalısınız. Bu aynı zamanda kendi ailenizin üyeleri veya iş ortaklarınızın aileleri için de geçerlidir.
 • Herhangi bir iş içeriği veya amacı olmadan ve varlığınızın gerekli olmadığı yerlerde iş eğlencesine katılmamalı veya düzenlememelisiniz. Eğlence her zaman makul boyutta olmalı ve abartılı olmamalıdır.
 • İşle ilgili kararları uygunsuz bir şekilde etkilememelisiniz, örneğin fahişeleri ziyaret etmeyi önererek veya bunun için ödeme yaparak.
 • Kamu görevlileri için hediye ve eğlencenin özel kurallara tabi olduğunu bilmelisiniz. Hediyelerin ve eğlencelerin yalnızca sembolik bir miktardan olmalıdır ve meşru bir iş amacı olmalıdır. Kamu görevlileri için tüm hediyeler ve eğlenceler önceden onaylanmalı ve yerel Etik ve Uyum Yöneticisine / Yetkili Müdüre bildirilmelidir.
 • Ayrıca, iş ortakları ve yerel yetkililerle teması olan çalışanlar da DCS’nin Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu tarafından belirlenen kurallara uymalıdır. Kılavuz, intranette Grup Uyumluluğu altında mevcuttur.
Üyelikler, bağışlar ve sponsorlukların DCS‘nin çıkarlarıyla ilgili olduğunu, değerlerimizi desteklediğini ve DCS‘nin sürdürülebilirlik politikasına veya sosyal sorumluluk projelerine karşılık gelmesi şartıyla, DCS yerel kuruluşları bağışlarla ve sponsorluk vasıtasıyla destekleyebilir. Bağışlar veya sponsorluklar, DCS’ye asla haksız avantaj (yani; dürüst veya yasal yollarla elde edilmeyen ya da rüşvet olarak algılanabilecek avantaj) sağlayamaz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Sponsorluk ve bağış alan kişilerin, karşılık beklenen hallerde çıkar çatışması yaşamamalarını sağlamalısınız.
 • Bağış ya da sponsorluk alan kişinin, mevcut veya potansiyel bir iş ortağı olmadığından emin olmalısınız.
 • Bağış ya da sponsorluk alan bir kişinin, DCS‘nin iş ilişkisi kurmak istediği halka açık bir şirket veya kamu görevlisi ile herhangi bir bağlantısı olmadığından emin olmalısınız.
 • Alıcı kurumun, DCS‘nin değerleri ile çıkarlarına uygun bir amacı ve itibarı olduğundan emin olmalısınız.
 • Alıcının, bağışa gerçekten ihtiyacı olduğundan ve yazılı başvuru yaptığından emin olmalısınız.
 • Sponsorluğun DCS iş süreçleri ve çıkarlarına uygun olduğunu kanıtlayabilmelisiniz.
 • Bağışlar ve sponsorluk ile ilgili anlaşmaları müdürünüze bildirmelisiniz.

Adil rekabet yasaları aykırılık içeren, hakim pazar konumunun suistimali, veya serbest rekabeti engelleyen ya da kısıtlayan, diğer konular ile ilgili olarak rakiplerle her türlü yazılı veya sözlü anlaşma yapılmasını ya da uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Bu yasa, ilke ve kuralların ihlal edilmemesi DCS için çok önemlidir. Kural ihlalleri yüksek para cezalarına, hapis cezasına, iş kaybına ve itibar kaybına neden olabilir.

Rekabet kurallarımız, özellikle iş ortakları ve sektör dernekleri ile teması olan çalışanları hedefleyen DCS Rekabet uyum kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kılavuz, Grup Uyumluluğu altında DCS intranetinde mevcuttur.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • DCS Rekabet ve Uyum Programındaki yönergelere uymalısınız.
 • Sözleşmenin yazılı veya sözlü olup olmadığına bakılmaksızın, bir rakiple yasadışı bir anlaşma yapmamalısınız.
 • DCS’nin bir pazardaki hakim konumunu kötüye kullanmamalısınız.
 • Bir rakiple veya bir rakibin temsilcisiyle hassas iş bilgilerini (fiyatlar, fiyat geliştirme, indirimler vb.) paylaşmamalısınız.
Rakiplerin koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olmak DCS için önemlidir, ancak bu bilgiler daima kişisel ve kurumsal fikri hakları koruyan yasalar ve yönetmelikler uyarınca etik bir şekilde toplanmalıdır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Rakiplerimizle ilgili bilgileri, rakiplerden değil, sadece yasal kaynakları kullanarak toplamalısınız.
 • Yasal olarak başkalarına ait gizli bilgileri, uygun olmayan şekillerde edinmemeli, kullanmamalı veya aktarmamalısınız.

Toplum

DCS‘nin faaliyetleriyle ilgili açıklık ve dürüstlük, biz ve paydaşlarımız yani; çalışanlarımız, paydaşlarımız, basın mensupları ve faaliyet gösterdiğimiz sosyal toplum için önemlidir. Bu nedenle, finansal, sosyal ve çevresel sonuçları doğru ve şeffaf bir şekilde aktarır ve hem başarılarımızı hem de karşılaştığımız engelleri ortaya koyarız.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • İletişime geçtiğiniz ve geçeceğiniz kişilerle açık, dürüst ve saygılı biçimde iletişim kurmalısınız.
 • DCS‘nin bölge halkıyla iyi ilişki kurmasını sağlamaya yardımcı olmalısınız.
 • Müdürünüzün veya DCS Medya İlişkilerinin onayıyla sadece DCS‘nin genel stratejisi, mali durumu hakkında basın açıklaması yapmalı ya da şirketin dini ve siyasi konularla ilgili görüşlerini dile getirmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler için de geçerlidir:

 • Bölgenizdeki sorunların, çalışanlarla birlikte ele alınmasını ve gerekirse, ilgili makamların bilgilendirilmesini sağlamalısınız.
 • DCS‘nin yeni kanun, yönetmelik ve kurallardan haberdar olabilmesi, yasal sorumluluklarının bilincinde ve hukuki haklarını kullanabilecek bilgi donanımına sahip olarak kararlar verebilmesi için ilgili makamlarla sürekli diyalog içinde olmalı ve bilginizi güncel tutmalısınız.
 • Yasalarca saklanması gereken tüm belgelerin saklanmasını ve DCS ile yerel makamların bu belgelere ulaşabilmesini sağlamalısınız.

Çoğu ülkede; DCS ülke ve özellikle bölge halkı arasında tanınmış bir şirket olup, itibarımız burada yaşayan ve çalışan insanlar için büyük öneme sahiptir. Bu sebepten, “evimizi düzenli tutmamız” ve bölge halkıyla iyi ilişkiler kurmamız önemlidir. Bölge sakinlerinin haklarına ve yerel kültürüne saygı duyuyoruz ve bazı yerel topluluklarda ötekileştirilmiş ve hassas gruplar bulunabileceğinin farkındayız.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm müdürler için geçerlidir:

 • Çalışanlarınızın yerel kanunlara ve DCS‘nin ilkelerine bağlı kalmalarını sağlamalısınız.
 • DCS‘nin yerel paydaşlarının ihtiyaçları ile beklentilerini öğrenmesini sağlamak açısından ilgili paydaşlarla sürekli diyalog içinde olmalısınız.

DCS, çevre kirliliğini önlemek, hizmet ve ürünlerimizi en az enerji tüketimi ve çevre üzerinde çok az olumsuz yetki bırakacak şekilde üretmek için etkili bir şekilde çalışmaktadır. Çevreyle ilgili çabalarımızı sürekli iyileştirmek, çevre sorumluluğunu teşvik etmek ve çevre dostu teknolojilerin gelişimi ile yayılmasına yardımcı olmak için söz verdik.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Günlük işle ilgili görevlerinizde çevreyi dikkate almalısınız.
 • Size verilen çevresel talimatlara uymalısınız.
 • Çevre olaylarının sebeplerini tespit etmeye yardımcı olmalı ve bu tür olayların tekrarını önleme sürecine katılmalısınız.
 • Enerji ve diğer kaynakların tasarrufuna katkı sağlamalısınız.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler için de geçerlidir:

 • Enerji tüketimi dahil olmak üzere, çevresel etkinin azaltılması konusunda çalışanlarınıza örnek olmalısınız.
 • Çalışanlarınızın çevre hassasiyeti konusunda eğitim almasını ve çevre gerekliliklerine uymasını sağlamalısınız.
 • DCS‘nin faaliyetlerinin, çeşitli bitkiler ile hayvanların yaşamını (biyo-çeşitlilik) olumsuz yönde etkilememesini sağlamalısınız.

Yalnız değilsiniz!

Bu kurallara, şirket politikasına ve yasalara uymanıza yardımcı olacak süreçlerimiz, rehberlerimiz ve prosedürlerimiz var. Aşağıdakiler dahil olmak üzere, DCS içinde küresel olarak var olan çok çeşitli yetenekler, kaynaklar ve uzmanlıktan yararlanın:

Etik ve uyum sorumlusu, ürünlerimizin ve çevre, sağlık ve güvenlik dahil olmak üzere tedarik zinciri süreçlerimizin kalitesi, güvenliği, etkinliği ve mevzuata uygunluğu ile ilgili soruları açıklayabilir ve yanıtlayabilir.

Müdürlerimiz ve üst seviye liderlerimiz sorularınızı yanıtlamaya hazırdır ve genellikle kuruluşunuzdaki iş faaliyetleri için geçerli olan şirket yönergelerine aşinadır.

İnsan Kaynakları, istihdam politikaları, yardımlar ve işyeri sorunları hakkındaki soruları açıklayabilir ve yanıtlayabilir.

Etik yardım hattımız 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Güvenli ve gizlidir. Çalışanlar anonim kalmayı seçebilir; ancak kendilerini tanıtmaya ve şirketin bildirilen sorunla ilgili verimli ve etkili bir soruşturma yürütebilmesi için olabildiğince fazla bilgi vermeye teşvik edilir.

Çekinmeden Konuşma Kültürü ve Etik Yardım Hattı

Eylemlerimizin, gümrük işlemlerinin etkinliği kadar, itibar ve dürüstlüğünün de bizim sorumluluğumuzda olan müşterilerimizi etkileyebileceğinin bilinciyle hareket ederiz. 

Soru ve bildirimleriniz için etik@dcscustoms.com.tr e-posta adresi üzerinden Etik  ve Uyum Yöneticisi ile temasa geçebilirsiniz. 

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.