BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Gümrük Makamlarınca Verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgileri Geçerliliğini Koruyacak mı?

Birleşik Krallık gümrük idareleri tarafından halihazırda verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararları, geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik içinde artık geçerli olmayacaktır.

Buna ek olarak, geçiş döneminin bitiminden sonra Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararlarının alınması amacıyla Üye Devletlerin gümrük makamları, Birleşik Krallık girdilerini (malzemeler veya işçilik) bu girdileri içeren eşyanın menşeinin belirlenmesinde tercihli olan veya olmayan amaçlar için ‘AB menşeli’ olarak değerlendirmeyecektir.

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. ‘ ye aittir.