Blokzincir ve DCS

DCS, kurulduğu günden bu yana her alanda gelişen teknolojilere yatırım yapan ve bunlarla ilgili pilot projelere gönüllü katılım sağlayan bir anlayış içerisinde olmuştur.

2017 yılından bu yana çeşitli alanlarda kullanılmaya başlayan Dağıtık Kayıt Teknolojileri -Blokzincir-‘de bu teknolojilerden birisi olarak DCS’nin ilgi alanına girmiştir.

Şirket, Türkiye’nin ilk Blokzincir Pilot projesinde yer almış, proje kapsamında insan etkileşiminden kaynaklanabilecek hata ve gecikmelerin azaltılarak akıllı sözleşmeler ile bütünsel bir anlayış ile yürütülebilecek gümrükleme süreçleri ve bunların otomasyonu için Blokzincir projelerinin en önemli olgusu olan süreç analizi ve gereksiz adımların ortadan kaldırılması ile ilgili danışmanlık rolünü üstlenmiştir.

Üstlendiği bu önemli rol ile DCS, Türkiye’nin bu ilk Blokzincir projesine gümrükleme ve dış ticaret işlemleri ile ilgili bilgi birikiminin aktarılması ve bunların dijital yaşama entegrasyonu noktalarında katkıda bulunarak projenin bir nevi merkezi olmuştur.

DCS Blokzincir teknolojisine olan yaklaşımını bugün de sürdürmekte, eşyanın sınır ötesi hareketinin kolaylaştırılması kapsamında, aralarında ihracat, ithalat, transit, antrepo, geçici ithalat ve serbest bölge operasyonları da bulunan çok sayıda alanda devam eden proje ve girişimlere destek ve katkılarını sürdürmektedir.

2020 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’ ye aittir.