Yönetim Sistemleri

Ulusal ve uluslararası kanunlar çerçevesinde müşterilerimize özgün, yaratıcı, sürdürülebilir hizmet ve çözümler üretmek, küresel pazardaki konumumuzu, itibarımızı sürdürüp geliştirmek ve iş etiği ilkelerine bağlı kalmak bizim için önemlidir.

Şirketimiz sunduğu hizmetlerin uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uygun sürdürülmesi amacıyla  “Entegre Yönetim Sistemleri” standartlarının ve politikalarını benimsemiştir. Bu politikalar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu bağlamda şirketimiz aşağıdaki belgelere sahiptir:

Kendi içinde yetiştirdiği uzman iç denetçiler ve bağımsız dış denetçi kuruluşlar tarafından belirli aralıklarla denetlenmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi:

Şirketimiz müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunabilmek amacıyla ilk olarak ISO 9001 belgesini almıştır.

Şirketimiz ISO 9001 yönetim sistemi ile sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplin kazanmıştır. Şirketimizde risk analizi temelli kalite yaklaşımı mevcut olup proaktif bakış açısıyla her risk aynı zamanda bir iyileştirme fırsatı olarak değerlendirilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi:
Çevre sorumluluğumuzun bilincinde olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde programlarımız oluşturulmuştur. Bu kapsamda Kalite dahil tüm sistemleri yazılım üzerinden takip ederek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz. Çıkan her türlü atığımızı (kâğıt, cam, elektronik vb.) ayrıştırıyor ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı firmalarına teslim ederek geri dönüşüme katkıda bulunuyor ve enerji dostu ürünler tercih ediyoruz.

Ülkemizin doğal varlıklarını koruyacak gelecek nesiller için TEMA Vakfı’nın yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına düzenli ve önemli ölçüde fidan bağışında bulunuyoruz.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi:
Şirketimiz Gümrük müşavirliği hizmetleri kapsamında ISO 10002 uluslararası müşteri memnuniyeti standardına uygun bir “Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi” kurmuştur.

Müşterilerin bildirim ve beklentileri dikkate alınarak hizmetlerimiz gözden geçirilir ve sürekli iyileştirmeler yapılır. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’miz aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır:

 • Görünürlük
 • Ulaşılabilirlik
 • Cevap verebilirlik
 • Nesnellik
 • Gizlilik
 • Müşteri odaklı yaklaşım
 • Sorumluluk
 • Sürekli Gelişim

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sİstemi:

İş Sürekliliği teknolojik anlamda gelişmişliğimizin en önemli ölçülerinden biridir.

Şirketimiz tüm paydaşlarına kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ilkeleri çerçevesinde iş yönetimi konusunda ve hizmetlerinin sürekliliğini günlük hayatın akışı dışında acil ve zorlu durumlarda da sağlayabilmek için her türlü felaket senaryosuna hazırlıklıdır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemimi ile olası kriz durumunda kesinti süreleri minumuma indirilmiştir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi:

ISO 27001 sistemimiz ile tüm risklerini tanımlayıp, çalışanlarımız ve tüm üçüncü taraflarımızın bilgisini büyük bir özenle korumaktayız. Bilgi güvenliği yönetim yaklaşımımız sürekli iyileştirme ve riski analiz ederek proaktif bir yaklaşımla minimize etmek üzerine kuruludur.

ISO 27001 ile güvenlik kavramını çok daha iyi yönetebilmek için önce “MPLS” kapalı devre ağ hayatımıza girdi. Bu yapı bizlere güvenlik konusunda atacağımız adımlarda risklerimizi belli noktalarda toparlamak için öncü oldu.

Sunucularımızın, güçlü alt yapısı olan firmaların veri merkezinde konumlandırılması, veri merkezlerinde bulunan ek servisler ile güvenlik seviyemizi artırma şansını yarattı.

Güçlü firewall alt yapılarına ek olarak “IDS ve IPS” sistemleri ile ek güvenlik unsurlarını da hayata geçirmiş bulunmaktayız.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi:
Bilgi Teknolojilerinde kullanılmakta olan servis ve alt yapıların etkinliği ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim standardı çerçevesinde sağlanmaktadır.

Bu sistem koordineli hizmet yönetim süreçlerinin birleşimine ve uygulamasına odaklanmakta bu sayede riskler tespit edilip, önlemler alınmakta ve alt yapılarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

OHSAS 18001  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:
OHSAS 18001 standardı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında “Önce İnsan” felsefesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların takip ve koordinasyonu için Yönetim Sistemleri Müdürlüğü birimi bünyesinde A Sınıfı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları mevcuttur. Yasal mevzuat ve şirket politikaları kapsamında düzenli olarak İSG kurul toplantıları yapılmaktadır.

 • OSGB İş Yeri Hekimi ve İSG Uzman Alımı
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler
 • Temel İSG Eğitimleri
 • Acil Eylem Planları
 • Risk Analizleri
 • Tahliye Planları
 • Acil Durum Tahliye ve Söndürme Tatbikatları

düzenli olarak yapılmaktadır.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi:
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası şirketimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavrını açıkça ortaya koymakta olup DCS İş Etiği Rehberi’nde, şirket kimliğimizin özünü oluşturan Etik İlkeler ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

ISO 37001 yolsuzlukla mücadele yönetim sistemimiz mevcut diğer yönetim sistemlerimiz ile entegre edilmiştir.

Entegre Yönetim Sistemleri standartları çerçevesinde ve var olan çalışma ilkelerimiz ile mesleğimiz ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Ecovadis-Kurumsal   Sosyal Sorumluluk

Ecovadis,  küresel tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği izlemek için çözümler sunar.

Ecovadis değerlendirmesinin amacı,  dört temadaki Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarınızın net bir resmini elde etmektir;

 • Çevre,
 • Çalışma ve İnsan Hakları,
 • Etik,
 • Sürdürülebilir Tedarik,

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, sosyal ve çevresel kaygıları iş faaliyetlerine entegre ederek sorumlu davranmak için devamlı bir taahhüttür. Şirketimizin ekonomik,  sosyal ve çevresel etkilerini ve ayrıca paydaşlarla ilişkilerini nasıl yönettiğine  odaklanmak için yasal düzenlemelerin ötesine geçer.

Şirketimiz bu kapsamda bağımsız derecelendirme kuruluşu olan Ecovadis tarafından Silver kategorisinde sertifikalandırışmıştır.

Entegre Yönetim Sistemleri standartları çerçevesinde ve var olan çalışma ilkelerimiz ile mesleğimiz ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.