BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Menşeli Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü Ne Olacaktır?

Geçiş döneminin bitiminden sonra, Birleşik Krallık artık Birlik gümrük bölgesinin bir parçası olmayacaktır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık menşeli eşya (malzeme veya işçilik) bu içeriği barındıran eşyanın tercihli menşeinin belirlenmesine ilişkin AB tercihli ticaret düzenlemelerine göre ‘menşeli olmayan” eşya olacaktır. Bir anlaşmalı ülkeye ihracat yapmak için menşe ispat belgesi hazırlayan veya başvuruda bulunan AB ihracatçıları ve üreticilerinin, geçiş döneminin bitiminden sonra gerçekleştirilen herhangi bir ihracat için İngiltere girdisinin “menşe dışı” olduğunu dikkate alınmalıdır. Geçiş döneminin bitiminden sonra Birleşik Krallık’tan Birliğe ithal edilen eşya, AB tercihli düzenlemeleri kapsamında kullanılmaları halinde menşeli olmayan eşya haline gelir.

2021 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. ‘ ye aittir.