BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Menşeli Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü Ne Olacaktır?

Geçiş döneminin bitiminden sonra, Birleşik Krallık artık Birlik gümrük bölgesinin bir parçası olmayacaktır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık menşeli eşya (malzeme veya işçilik) bu içeriği barındıran eşyanın tercihli menşeinin belirlenmesine ilişkin AB tercihli ticaret düzenlemelerine göre ‘menşeli olmayan” eşya olacaktır. Bir anlaşmalı ülkeye ihracat yapmak için menşe ispat belgesi hazırlayan veya başvuruda bulunan AB ihracatçıları ve üreticilerinin,…