2021 COP Raporumuz

Her sene geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve geleceğe dair taahhütlerimizi 2021 COP raporumuzla tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.2017 yılından bu yana destekçisi olduğumuz, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik odaklı özel sektör kolektif eylemlerinden olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 2021 COP raporumuzda, şirketimizin geleceğine olan en önemli yatırımlarımızın başında gelen insan kaynakları uygulamalarımız, üçüncü üçüncü taraf…