OECD Raporunda DCS Başarı Hikayesi

Rapor Hakkında

B20 Gümrüklerde Kolektif Eylem ile Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” çalışması kapsamında örnek vaka olarak seçilen “DCS Başarı Hikayesi” OECD 2016 bölgesel raporunda yayınlanmıştır.

İş dürüstlüğü hakkındaki bu ülkeler arası rapor, hükümetlerin, iş birliklerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra şirketlerin özel sektörün dürüstlüğünü güçlendirmek için aldığı önlemleri analiz ediyor. İnceleme, Doğu Avrupa ve Orta Asya Yolsuzlukla Mücadele Ağı’nın (ACN) Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki katılımcılarına odaklanıyor ve aynı zamanda ACN’de olmayan OECD ülkelerinden ve uluslararası uygulamalardan birçok örnek içeriyor. Kapsamlı masa başı araştırması ve belirli ülke çalışmaları, çalışmanın ampirik temelini oluşturur. İstanbul Eylem Planı izleme raporları ve Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında sunulan ilerleme bildirimleri başlıca kaynaklar arasındadır. Çalışmada ayrıca hükümetler, ticaret birlikleri ve şirketler tarafından doldurulan anketler de kullanıldı. Eylül ve Kasım 2014 ile Nisan 2015’teki çeşitli danışma ve seminerler, araştırma konularını tartışmak ve ön bulguları doğrulamak için fırsat oluşturdu. Raporun büyük bir kısmı 2015’te hazırlandı. Bu incelemenin amacı, mevcut eğilimleri analiz etmek, iyi uygulamaları belirlemek ve bölgede iş bütünlüğünü teşvik etmeye yönelik politika önerileri sunmaktır. Bu bölgedeki politik reformlar ve incelemeler için bir referans noktasıdır. Bu rapor, OECD Mali ve İşletme İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Doğru Avrupa ve Orta Asya Yolsuzlukla Mücadele Ağı 2013-2015 Çalışma Programı kapsamında hazırlandı. Program dahilindeki üç çalışmadan biridir: kamu sektöründe yolsuzluğun önlenmesi, kanun yaptırımı ve yolsuzluğun suç haline getirilmesi ve iş bütünlüğü.

Değerlendirme Kriterleri Hakkında

“DCS Başarı Hikayesi”‘nin değerlendirilmesi ve seçimi OECD Doğu Avrupa ve Orta Asya’da Yolsuzlukla Mücadele’nin 26 üyesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre yapılmıştır:

  • Etik ve Uyum Programı
  • Yönetim Desteği
  • Bütün Olarak Uyum
  • Şirket Yapısı
  • Bilişim Altyapısının Rolü
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Kültürel Yaklaşımın Değişmesi

DCS’in (eski adıyla Güler Dinamik) dürüstlük deneyimi “Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia, OECD 2016’ da yayınlanmış ve 138-139. sayfalarda “Integrity-building experience of Guler Dinamik Customs Consultancy Inc.” olarak yer almıştır.

OECD'nin "Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia" raporunu buradan indirebilirsiniz.

2020 © Her hakkı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş. ‘ ye aittir.