Türkiye-Birleşik Krallık Anlaşması: Menşe Kurallarının Önemi

Türkiye ile Birleşik Krallık anlaşmasının menşe kurallarının önemini konunun uzmanı DCS Dijital Gümrük Hizmetleri A.Ş.’den Gümrük Müşaviri Dr. Kenan Güler’e sorduk. İngiltere ile bu Anlaşma neden imzalanmıştır? Bildiğiniz gibi Brexit kararı nedeniyle İngiltere 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılacaktır, ancak ayrılmadan hemen önce geçen hafta AB ile bir Ticaret ve İşbirliği Anlaşması…

BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Gümrük Makamlarınca Verilmiş olan Bağlayıcı Tarife Bilgileri Geçerliliğini Koruyacak mı?

Birleşik Krallık gümrük makamları tarafından halihazırda verilmiş olan Bağlayıcı Tarife Bilgisi kararları, geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik içinde artık geçerli olmayacaktır. Üye Devletlerin gümrük makamları tarafından Birleşik Krallık UK EORI numarasına sahip hamillere verilen BTB kararları, bu tür EORI numaraları artık Birlik gümrük bölgesinde geçerli olmayacağından, geçiş döneminin bitiminden sonra artık geçerli olmayacaktır.

BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Gümrük Makamlarınca Verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgileri Geçerliliğini Koruyacak mı?

Birleşik Krallık gümrük idareleri tarafından halihazırda verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararları, geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik içinde artık geçerli olmayacaktır. Buna ek olarak, geçiş döneminin bitiminden sonra Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararlarının alınması amacıyla Üye Devletlerin gümrük makamları, Birleşik Krallık girdilerini (malzemeler veya işçilik) bu girdileri içeren eşyanın menşeinin belirlenmesinde tercihli olan veya olmayan amaçlar…

BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Menşeli Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü Ne Olacaktır?

Geçiş döneminin bitiminden sonra, Birleşik Krallık artık Birlik gümrük bölgesinin bir parçası olmayacaktır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık menşeli eşya (malzeme veya işçilik) bu içeriği barındıran eşyanın tercihli menşeinin belirlenmesine ilişkin AB tercihli ticaret düzenlemelerine göre ‘menşeli olmayan” eşya olacaktır. Bir anlaşmalı ülkeye ihracat yapmak için menşe ispat belgesi hazırlayan veya başvuruda bulunan AB ihracatçıları ve üreticilerinin,…

BREXIT SONRASI, Geçiş Döneminin Bitiminden Önce/Sonra Düzenlenmiş Menşe ispat Belgesi Geçerliliği Devam Edecek mi?

Birleşik Krallık  girdileri içeren eşyayla ilgili olarak geçiş döneminin bitiminden önce AB’de veya Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş/hazırlanmış menşe ispat belgeleri, sevkıyatın ihracının geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilmiş olması şartıyla, geçerli menşe ispat belgesi olarak kabul edilecektir. Aşağıda belirtilen durumlarda, geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilen ihracatlar için geçiş döneminin bitiminden sonra özel tip  menşe ispat belgeleri düzenlenebilir:…

BREXIT SONRASI, Geçiş Döneminin Bitiminden Önce/Sonra Düzenlenmiş ATR Dolaşım Belgesinin Geçerliliği Devam Edecek mi?

Geçiş döneminin bitiminden önce Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş ATR Dolaşım belgeleri, eşya ihracının geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilmiş olması şartıyla, geçerli Serbest Dolaşım belgesi olarak kabul edilecektir. Aşağıda belirtilen durumlarda, geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilen ihracatlar için geçiş döneminin bitiminden sonra ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenebilir: – İkinci nüsha ATR Dolaşım Belgesi, – Sonradan verilen ATR Dolaşım…

Gümrükler Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:169) Hakkında Bilgilendirme

17.12.2020 tarih, 31337 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Gümrükler Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No:169)” ilişikte sunulmuştur. Söz konusu tebliğe ve  28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranına ( % 9,11) istinaden, -4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesinde belirtilen usulsüzlük…

Unvan Değişikliği

Kurulduğumuz günden bu yana, şirketimizin iki temel ilkesi “hizmet kalitesinde mükemmellik” ve “yüksek operasyonel verimlilik” oldu. Geride bıraktığımız 20 yılı aşkın süre boyunca dijital teknolojilerin etkin kullanımı ve çalışanlarımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde sizlere verdiğimiz hizmeti en üst seviyede tutmaya gayret ettik. Bu gayreti geleceğe taşıyacak yeni iş modelimiz ile hizmetlerimizi dijital çağın gereklerine göre yeniden…

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme

Söz konusunda Yönetmelik değişikliği ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi; ESKİ HALİ: “ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan…

Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi Hakkında Bilgilendirme

Söz konusu yazıya istinaden, “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu projeye ilişkin 21.12.2020 tarihinden itibaren Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanması…