Şirketimiz “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” politikaları kapsamında küçük esnafı desteklemek amacıyla İMESOB-İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği üyelerine eğitim verdi

Şirketimiz “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” politikaları kapsamında küçük esnafı desteklemek amacıyla İMESOB-İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği üyelerine şirketimiz Bölge Müdür Yardımcısı Vekili Bayram KAYA ve Gümrük Müşaviri Kadir Balkuvar tarafından 24.11.2021 tarihinde İhracat Rejimi konulu eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. İMESOB’un değerli üyelerine katılımları ve katkıları için teşekkür ederiz.

2021 COP Raporumuz

Her sene geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve geleceğe dair taahhütlerimizi 2021 COP raporumuzla tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.2017 yılından bu yana destekçisi olduğumuz, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik odaklı özel sektör kolektif eylemlerinden olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 2021 COP raporumuzda, şirketimizin geleceğine olan en önemli yatırımlarımızın başında gelen insan kaynakları uygulamalarımız, üçüncü üçüncü taraf…