BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Gümrük Makamlarınca Verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgileri Geçerliliğini Koruyacak mı?

Birleşik Krallık gümrük idareleri tarafından halihazırda verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararları, geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik içinde artık geçerli olmayacaktır. Buna ek olarak, geçiş döneminin bitiminden sonra Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararlarının alınması amacıyla Üye Devletlerin gümrük makamları, Birleşik Krallık girdilerini (malzemeler veya işçilik) bu girdileri içeren eşyanın menşeinin belirlenmesinde tercihli olan veya olmayan amaçlar…

BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Menşeli Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü Ne Olacaktır?

Geçiş döneminin bitiminden sonra, Birleşik Krallık artık Birlik gümrük bölgesinin bir parçası olmayacaktır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık menşeli eşya (malzeme veya işçilik) bu içeriği barındıran eşyanın tercihli menşeinin belirlenmesine ilişkin AB tercihli ticaret düzenlemelerine göre ‘menşeli olmayan” eşya olacaktır. Bir anlaşmalı ülkeye ihracat yapmak için menşe ispat belgesi hazırlayan veya başvuruda bulunan AB ihracatçıları ve üreticilerinin,…