BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Gümrük Makamlarınca Verilmiş olan Bağlayıcı Tarife Bilgileri Geçerliliğini Koruyacak mı?

Birleşik Krallık gümrük makamları tarafından halihazırda verilmiş olan Bağlayıcı Tarife Bilgisi kararları, geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik içinde artık geçerli olmayacaktır. Üye Devletlerin gümrük makamları tarafından Birleşik Krallık UK EORI numarasına sahip hamillere verilen BTB kararları, bu tür EORI numaraları artık Birlik gümrük bölgesinde geçerli olmayacağından, geçiş döneminin bitiminden sonra artık geçerli olmayacaktır.

BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Gümrük Makamlarınca Verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgileri Geçerliliğini Koruyacak mı?

Birleşik Krallık gümrük idareleri tarafından halihazırda verilmiş olan Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararları, geçiş döneminin bitiminden sonra Birlik içinde artık geçerli olmayacaktır. Buna ek olarak, geçiş döneminin bitiminden sonra Bağlayıcı Menşe Bilgisi kararlarının alınması amacıyla Üye Devletlerin gümrük makamları, Birleşik Krallık girdilerini (malzemeler veya işçilik) bu girdileri içeren eşyanın menşeinin belirlenmesinde tercihli olan veya olmayan amaçlar…

BREXIT SONRASI, Birleşik Krallık Menşeli Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü Ne Olacaktır?

Geçiş döneminin bitiminden sonra, Birleşik Krallık artık Birlik gümrük bölgesinin bir parçası olmayacaktır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık menşeli eşya (malzeme veya işçilik) bu içeriği barındıran eşyanın tercihli menşeinin belirlenmesine ilişkin AB tercihli ticaret düzenlemelerine göre ‘menşeli olmayan” eşya olacaktır. Bir anlaşmalı ülkeye ihracat yapmak için menşe ispat belgesi hazırlayan veya başvuruda bulunan AB ihracatçıları ve üreticilerinin,…

BREXIT SONRASI, Geçiş Döneminin Bitiminden Önce/Sonra Düzenlenmiş Menşe ispat Belgesi Geçerliliği Devam Edecek mi?

Birleşik Krallık  girdileri içeren eşyayla ilgili olarak geçiş döneminin bitiminden önce AB’de veya Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş/hazırlanmış menşe ispat belgeleri, sevkıyatın ihracının geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilmiş olması şartıyla, geçerli menşe ispat belgesi olarak kabul edilecektir. Aşağıda belirtilen durumlarda, geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilen ihracatlar için geçiş döneminin bitiminden sonra özel tip  menşe ispat belgeleri düzenlenebilir:…

BREXIT SONRASI, Geçiş Döneminin Bitiminden Önce/Sonra Düzenlenmiş ATR Dolaşım Belgesinin Geçerliliği Devam Edecek mi?

Geçiş döneminin bitiminden önce Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş ATR Dolaşım belgeleri, eşya ihracının geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilmiş olması şartıyla, geçerli Serbest Dolaşım belgesi olarak kabul edilecektir. Aşağıda belirtilen durumlarda, geçiş döneminin bitiminden önce gerçekleştirilen ihracatlar için geçiş döneminin bitiminden sonra ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenebilir: – İkinci nüsha ATR Dolaşım Belgesi, – Sonradan verilen ATR Dolaşım…